GC ลงทุนใน ECONIC ใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอนสู่เป้า Net Zero

GC ลงทุนใน ECONIC ใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอนสู่เป้า Net Zero

GC เดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยการร่วมลงทุนใน ECONIC ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอน เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นโพลิเมอร์อย่างยั่งยืน

GC ได้ร่วมลงทุนใน ECONIC ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าจากคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นโพลิเมอร์อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรม Carbon Capture and Utilization (CCU) ขั้นสูง ตอบโจทย์การมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593

GC Ventures Company Limited (GC Ventures) บริษัทย่อยของ พีทีที โกลบอล   เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนใน Econic Technologies (Econic) บริษัทสัญชาติอังกฤษ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์  โดยใช้เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาแปลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เก็บมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (Polyurethane) อาทิ โฟมฉนวนกันความร้อน สารเคลือบป้องกัน สารผนึก และสารยึดติด โดยได้ปิดการร่วมระดมทุนจากนักลงทุนและบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าดีลกว่า 10.4 ล้านปอนด์ การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยให้ Econic สามารถดำเนินการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ได้

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล การลงทุนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของ GC Group ด้วยการผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเทคโนโลยีของ Econic จะสามารถนำคาร์บอนที่ดักจับไว้กลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์ เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ในปี พ.ศ. 2573 และ Net Zero ในปี 2593 ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. Efficiency-driven  ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตลอดกระบวนการ  

2. Portfolio-driven คือ การปรับโครงสร้างธุรกิจระยะยาวและผสานหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

3. Compensation-driven ด้วยการชดเชยและกักเก็บคาร์บอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ด้วยการตั้งเป้าหมายร่วมปลูกและฟื้นฟูป่าขนาดใหญ่ระดับประเทศ และการร่วมโครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage (CCS) เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดักจับคาร์บอน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กร Net Zero พร้อมกับฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

ทั้งนี้ GC วางแผนในการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้แล้วสูงถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 และจะลงทุนเพิ่มขึ้นในทศวรรษต่อไป เพื่อการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

GC คาดว่า การปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งสู่ Net Zero จะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังลูกค้า ซึ่งการบริหารพอร์ตโฟลิโอ มุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิต การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อสิ่งที่ดีกว่า รวมไปถึงการดูแลโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการเป็นเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข