“GC” ชี้ยอดขายปี 65 โตตามเป้า เร่งสร้างอีโคซิสเต็ม ดันไทยสู่ Net Zero

“GC” ชี้ยอดขายปี 65 โตตามเป้า เร่งสร้างอีโคซิสเต็ม ดันไทยสู่ Net Zero

“GC” ชี้ปี 65 ยอดขายโตตามเป้า รับมาร์จิ้นถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย การลงทุนต้องรอบคอบโดยเฉพาะการปิดดีล M&A ที่กำไรดี “คงกระพัน” ย้ำ การแก้ปัญหาโลกร้อน เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน พร้อมสร้าง “อีโคซิสเต็ม” เสริมความเข้าใจคนไทยช่วยดันเป้าหมาย “Net Zero” ประเทศ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวในหัวข้อ “ปลดล็อกวิถีธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน” ในงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” ว่า ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่โลกต้องเผชิญ GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เราเล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนของการแก้ปัญหาโลกร้อนเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ GC จึงได้จับมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมจัดดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้และต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ จึงเชื่อว่า งานครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด นโยบาย แนวทางการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญคือ สร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะพลเมืองของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน Together to Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าไปสู่คนรุ่นต่อไป

อย่างไรก็ตาม GC ได้นำหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาเป็นหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของ GC อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตลอดจนริเริ่มโครงการและนวัตกรรมด้านโซลูชั่นที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากมาย แม้จะมีความท้าทายจากโรคระบาดและการค้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข

สำหรับปีนี้ GC จึงได้ยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการตั้งเป้า “Together To Net Zero” ปี 2050 ตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการลดคาร์บอนต่ำ ซึ่ง GC ขับเคลื่อนการทำงานด้าน Climate Actions อย่างยั่งยืนในหลายมิติ พร้อมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ด้วยแนวคิด “Together To Net Zero”

โดย GC พร้อมทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยง เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ มีการสร้าง Platform เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกที่จับต้องได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และอัพไซเคิลเพื่อต่อยอดการทำงานร่วมกับพันธมิตร ซึ่ง GC ได้ตั้งเป้าปี 2030 จะลดการปลดปล่อยลง 20% ปี พร้อมปรับพอร์ตการดำเนินธุรกิจเพื่อลดปริมาณคาร์บอน 25% และปรับปรุงโรงงานโดยใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลด 20% ร่วมปลูกป่า และใช้เทคโนโลยี CCS เพื่อกักเก็บปริมาณคาร์บอน เป็นต้น

“ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่ามีความจำเป็น ดังนั้น สิ่งสำคัญในเบื้องต้นถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน GC อยู่ในอุตสาหกรรม ที่ต้องคำนึงถึงกาลดคาร์บอน ลดปริมาณขยะ หน้าที่หลักคือ ต้องสร้างอีโคซิสเต็ม หนุนให้ทังองค์กรเล็กและใหญ่ ได้มีโอกาสร่วมกันทำเรื่อง Net Zero จึงต้องสร้างความตระหนักรู้ ที่ทุกคนสามารถช่วยได้ในบริบทตัวเอง และการจะช่วยกลุ่ม SME ก็สำคัญ ดังนั้น ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง GC ได้ทำโรงงานรีไซเคิลเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน สอนให้คัดแยกจัดเก็บขยะ นอกจากมีรายได้แล้วยังช่วยโลกด้วย” 

ดร.คงกระพัน กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ยังเป็นไปตามแผน โดยจะผลักดดันให้รายได้จากปริมาณการขายที่เติบโต ขณะที่มาร์จิ้นอาจถูกกดันจากความผัวผวนของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุดลง ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ จีนล็อกดาวน์ประเทศ และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอย แต่ GC จะมองหาโอกาสในการเข้าควบรวมหรือเข้าซื้อกกิจการ (M&A) เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการซื้อของดี ราคาถูก และได้กำไรดี

สำหรับทิศทางธุรกิจปิโตรเคมี เริ่มฟื้นตัว โดยส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ยังอยู่ในระดับทรง ๆ แต่จะมีรายได้มาจากการลงทุนโครงการในต่างประเทศของ Allnex ซึ่งเดิมคาดว่าจะมี EBITDA ปีละราว 400 ล้านยูโร แต่สามารถลงทุนเพิ่มเติมในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ EBITDA จะเพิ่มขึ้นเป็น 600 ล้านยูโรในปี 2569 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำหรับความคืบหน้าโครงการร่วมทุนกับ คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงประเภท High Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) กำลังผลิต 13,000 ตันต่อปี และ Hydrogenated Styrenic Block Copolymer (HSBC) กำลังผลิต 16,000 ตันต่อปี จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 4/2565 จะช่วยหนุนปริมาณการขายช่วงสิ้นปีและปีหน้าจะรับรู้รายได้เต็มที่