"วันแม่แห่งชาติ" นั่งฟรี 3 ท่าเรือข้ามฟาก 12-13 สิงหาคม 65 เช็กเลยที่ไหนบ้าง?

"วันแม่แห่งชาติ" นั่งฟรี 3 ท่าเรือข้ามฟาก 12-13 สิงหาคม 65 เช็กเลยที่ไหนบ้าง?

"วันแม่แห่งชาติ" ประชาชนนั่งฟรี "เรือข้ามฟาก" 3 ท่าเรือ ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 เช็กเลยที่ไหนบ้าง? และช่วงเวลาที่ให้บริการ

"วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 "กรมเจ้าท่า" จัดบริการเรือข้ามฟาก 3 ท่าเรือ นั่งฟรี! วันที่ 12-13 สิงหาคม 2565

 

 

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง "กรมเจ้าท่า" บริการเรือข้ามฟาก 3 ท่าเรือ ฟรี! ช่วงวันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา "พระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565 "วันแม่แห่งชาติ" ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

กรมเจ้าท่า จัด "เรือข้ามฟาก" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 บริการเรือข้ามฟาก 3 ท่าเรือ ได้แก่

 

  1. ท่าเรือท่าช้าง
  2. ท่าเรือวัดอรุณ
  3. ท่าเรือวัดระฆัง

 

 

โดย กรมเจ้าท่า จัดเรือข้ามฟาก 3 ท่าเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://md.go.th/ หรือโทร 02 283 3000

 

 

"วันแม่แห่งชาติ" นั่งฟรี 3 ท่าเรือข้ามฟาก 12-13 สิงหาคม 65 เช็กเลยที่ไหนบ้าง?