"วันแม่แห่งชาติ" ประกันสังคม ชวนคุณแม่ตรวจสุขภาพ ฟรี! เช็กเลยเงื่อนไข

"วันแม่แห่งชาติ" ประกันสังคม ชวนคุณแม่ตรวจสุขภาพ ฟรี! เช็กเลยเงื่อนไข

"วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2565 "ประกันสังคม" ชวนคุณแม่ตรวจสุขภาพ เต้านม - มะเร็งปากมดลูก ฟรี! เงื่อนไขเฉพาะคุณแม่ที่เป็น ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39

"วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2565 "ประกันสังคม" ชวนคุณแม่ตรวจสุขภาพ เต้านม และ มะเร็งปากมดลูก ฟรี! เงื่อนไขเฉพาะคุณแม่ที่เป็น "ผู้ประกันตน" ม.33 - ม.39 

 

 

"วันแม่แห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ประกันสังคม ชวนลูก ๆ จูงมือคุณแม่ไปตรวจสุขภาพ เต้านม และ มะเร็งปากมดลูก ฟรี! เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ เงื่อนไขเฉพาะคุณแม่ที่เป็น "ผู้ประกันตน" ม.33 - ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย

 

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

 1. คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย
 2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
 3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม
 4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

 

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

 

 • อายุตั้งแต่ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูก วิธี VIA เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็ว

 

 • อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

 

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

 

 • อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี 
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 

"วันแม่แห่งชาติ" ประกันสังคม ชวนคุณแม่ตรวจสุขภาพ ฟรี! เช็กเลยเงื่อนไข

 

หรือตรวจสุขภาพอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/3RQ2xvF

 

"วันแม่แห่งชาติ" ประกันสังคม ชวนคุณแม่ตรวจสุขภาพ ฟรี! เช็กเลยเงื่อนไข

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)