'กรุงไทย-อบก.'​ หนุนเอสเอ็มอีเปลี่ยนเครื่องจักร

อบก.และธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ'การส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก

ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อบก.)เกียรติชาย ไมตรีวงษ์  ระบุ อบก.และธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ'การส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อที่ตอบโจทย์ธุรกิจ อาทิ สินเชื่อ Robotics & Automation / สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม /สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop /สินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย