ศาลปกครองกลางสั่งธนารักษ์เลื่อนเซ็นสัญญาท่อน้ำอีอีซี

ศาลปกครองกลางสั่งธนารักษ์เลื่อนเซ็นสัญญาท่อน้ำอีอีซี

กรมธนารักษ์ เลื่อนเซ็นสัญญา ท่อน้ำตะวันออก กับ “วงษ์สยามก่อสร้าง” 3 ส.ค. หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับการดำเนินการในการเซ็นสัญญาออกไปก่อนเป็นการชั่วคราว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  กรมธนารักษ์ ได้แจ้งการเลื่อน พิธีลงนามในสัญญาโครงการบริหารและดำเนินการกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก กับทางริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ที่กำหนดในวันที่3 สิงหาคม นี้ ออกไป 

ทั้งนี้ ได้ระบุถึงเหตุผลว่า เนื่องด้วยวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับการดำเนินการ ในการเซ็นสัญญาท่อส่งน้ำภาคตะวันออก ระหว่างกรมธนารักษ์ กับ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้างจำกัด ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นี้ ออกไปก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งชี้ขาดคดีหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เป็นผลให้กรมธนารักษ์จำเป็นต้องเลื่อนการลงนามในสัญญาดังกล่าวออกไปก่อน

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า  เมื่อศาลมีคำสั่งดังกล่าว  ทางกรมฯก็จำเป็นต้องเลื่อนการเซ็นสัญญาออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาในเรื่องดังกล่าว 

“กรณีนี้ถือว่า  มีเหตุโดยชอบที่กรมฯจะสามารถเลื่อนการเซ็นสัญญาดังกล่าวออกไปได้โดยที่ทางภาคเอกชนหรือบริษัทวงษ์สยามก่อสร้างจำกัด ในฐานะผู้ชนะการประมูลโครงการจะไม่สามารถฟ้องร้องต่อกรมฯได้