อควาฯ ผนึก ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป รุกธุรกิจ ‘เฮลท์แคร์’

AQUA จับมือ THR บริษัทในเครือ THG เดินหน้าธุรกิจเฮลท์แคร์ เปิดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center”สนองนโยบายรัฐ พร้อมเปิดให้บริการสิงหาคมนี้

กรรมการบริหาร บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น ฉาย บุนนาค ระบุ AQUA ร่วมกับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด หรือ THR บริษัทในเครือบมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ลงนามสัญญาในการดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center”

เนื่องจากเล็งเห็นว่าประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนาน เข้าสู่ภาวะวิกฤตและทวีความรุนแรงมากขึ้นในสองปีที่ผ่านมา จากรายงานของกรมสุขภาพจิตพบว่าในปี 2562 มีผู้เสพยาเสพติดจำนวน 1.1 ล้านคน และในปี 2564 พบผู้เสพยาเสพติดถึง 2 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นถึง 100% และส่วนใหญ่มีช่วงอายุไม่เกิน 35 ปี สูงถึง 50% นับเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นอนาคตและกำลังสำคัญของชาติ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในสังคมมากมาย เช่น ทำร้ายตนเอง ก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์ ทําลายข้าวของและทรัพย์สิน ล้วนส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิด สังคม ตลอดจนกระทบความมั่นคงของชาติในทุกด้าน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว มีเพียง 10% ที่ยินยอมและได้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง กลุ่มคนดังกล่าวเพียงแค่หลงผิด คนเหล่านี้ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง

AQUA และ THG ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และถือเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนจะร่วมผนึกกำลังผ่านธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ผ่านความร่วมมือเป็นภาคีกับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด ในโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดแบบผู้ป่วยในแบบสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องมอบโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตปกติในสังคมได้อีกครั้ง ช่วยลดปัญหาทางสังคมและเสริมสร้างประเทศให้มีความมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป นพ.บุญ วนาสิน ระบุ ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ซึ่งต้องบูรณาการความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และหลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการมอง “ผู้เสพ” คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา มากกว่าการลงโทษอาญาทางกฎหมาย ด้วยการใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เน้นการเข้าถึงการบำบัดรักษาทางการแพทย์ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center” ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 120 เตียง พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ใน ด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด ไม่เสียประวัติ เพราะข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ สามารถกลับไปเป็นใช้ชีวิตในสังคมได้

นอกจากนี้ THR มีแผนจะเปิดสถานบำบัดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ  อีกหลายแห่ง ได้แก่ Horizon Rehab Center อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง พร้อมเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม 2565, Thonburi Treatment Center ซอยประชาอุทิศ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง พร้อมเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2565 และ Thonburi Pattaya Rehab อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 250 เตียง พร้อมเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อเพิ่มสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น