กบน. เลื่อนพิจารณาราคาดีเซลประจำสัปดาห์ "กองทุนน้ำมัน" ติดลบ 1.16 แสนล้าน

กบน. เลื่อนพิจารณาราคาดีเซลประจำสัปดาห์ "กองทุนน้ำมัน" ติดลบ 1.16 แสนล้าน

กบน.เลื่อนพิจารณาการปรับราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาดีเซลยังคงอยู่ที่ลิตรละ 35 บาท ด้าน “กองทุนน้ำมัน” ติดลบ 116,277 ล้าน

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เลื่อนการพิจารณาการปรับราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ในวันนี้ (1 ส.ค.) ออกไปก่อน ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายงานข่าวระบุว่า ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันวันที่ 31 ก.ค. 2565 กองทุนน้ำมันติดลบที่ 116,277 ล้านบาท แบ่งเป็น

- บัญชีน้ำมันติดลบ 76,480 ล้านบาท

- บัญชีก๊าซ LPG ที่ 39,797 ล้านบาท

ในขณะที่กระแสเงินสดอยู่ที่ 817 ล้านบาท แบ่งเป็น

- เงินฝากธนาคารที่ 432 ล้านบาท

- เงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 385 ล้านบาท

โดยกองทุนน้ำมันอุดหนุนดีเซลวันที่ 27 ก.ค. 2565 ชดเชยที่ลิตรละ 2.11 บาท เพื่อคงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกที่ลิตรละ 34.94 บาท