ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.714 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.126 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.714 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.126 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (25 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.714 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (22 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.840 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.126 บาท/ดอลลาร์)