กรมเจ้าท่าคุมเข้มบริการเดินเรือโดยสาร

กรมเจ้าท่าได้ประกาศยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย​ ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ระบุ กรมเจ้าท่าได้ประกาศยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกและการติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร ทั้งในทะเลและแม่น้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมธุรกิจภาคการท่องเที่ยว