ราคา ปริมาณการซื้อ - ขายที่ดินบน 'เมตาเวิร์ส' ลดลงต่อเนื่อง

ราคา ปริมาณการซื้อ - ขายที่ดินบน 'เมตาเวิร์ส' ลดลงต่อเนื่อง

ราคา ปริมาณการซื้อ - ขายที่ดินบน 'เมตาเวิร์ส' ลดลงต่อเนื่อง ราคาที่ดินของ Decentraland ลดลง 41.6% มาอยู่ที่ 3,500 ดอลลาร์ จาก 6,000 ดอลลาร์ ในเดือนม.ค.2565

เว็บไซต์ theblock รายงานว่า ราคาที่ดินบน "เมตาเวิร์ส" มีราคาปรับลดลงราคาที่ดินของ Decentraland ลดลงจากราคาเฉลี่ย 6,000 ดอลลาร์ในเดือนม.ค.2565 ปรับลดลง 41.6% มาอยู่ที่ 3,500 ดอลลาร์ ในเดือน มิ.ย.2565 และราคาบน Sandbox ลดลง 55.3% มาอยู่ที่  2,100 ดอลลาร์ จาก 4,700 ดอลลาร์ 

แม้ว่าราคา NFT World ซึ่งมีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 4,400 ดอลลาร์ในเดือนม.ค.2565 และขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 11,600 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม แต่ลดลงกลับมายืนที่ 4,300 ดอลลาร์ ในเดือนมิ.ย.ในปีเดียวกัน

ราคา ปริมาณการซื้อ - ขายที่ดินบน 'เมตาเวิร์ส' ลดลงต่อเนื่อง

ราคาที่ดินของ Otherdeed เพิ่มสูงขึ้นเป็นเกือบ 22,000 ดอลลาร์ในเดือนพ.ค.2565 หลังจากเปิดตัวเมื่อปลายเดือนเม.ย.2565 แต่หลังจากนั้นราคาที่ดินก็ตกต่ำลงมาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,700 ดอลลาร์ ราคา ปริมาณการซื้อ - ขายที่ดินบน 'เมตาเวิร์ส' ลดลงต่อเนื่อง

รวมทั้งปริมาณการซื้อขายยังคงลดลงจากระดับสูงสุด 40 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี เหลือน้อยกว่าถึงสิบเท่าในเดือนมิถุนายน แต่ Sandbox และ NFT Worlds ยังคงครองส่วนแบ่งจากปริมาณการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์