ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 71.10 สงขลา 70.85 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.30 สงขลา 71.05 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 43.00 สงขลา 42.75 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.20 สงขลา 42.95

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกรกฎคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 71.10 70.85 71.30 71.05
ชั้น 2 70.50 70.25 70.70 70.45
ชั้น 3 69.95 69.70 70.15 69.90
ชั้น 4 69.65 69.40 69.85 69.60
  69.20 68.95 69.40 69.15
ยางแท่ง        
STR5L 62.80 62.55 63.00 62.75
STR20 57.40 57.15 57.60 57.35
น้ำยางข้น 60% 43.00 42.75 43.20 42.95
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565