ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.074 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.185 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.074 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.185 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.074 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (28 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.259 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.185 บาท/ดอลลาร์)