ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 71.05 สงขลา 70.80 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 71.25 สงขลา 71.00 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 43.00 สงขลา 42.75 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.20 สงขลา 42.95

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกรกฎคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 71.05 70.80 71.25 71.00
ชั้น 2 70.45 70.20 70.65 70.40
ชั้น 3 69.90 69.65 70.10 69.85
ชั้น 4 69.60 69.35 69.80 69.55
  69.15 68.90 69.35 69.10
ยางแท่ง        
STR5L 62.80 62.55 63.00 62.75
STR20 57.30 57.05 57.50 57.25
น้ำยางข้น 60% 43.00 42.75 43.20 42.95
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565