SCB หนุนสินเชื่อเชื่อมโยงความยั่งยืน ให้ "อินโดรามา เวนเจอร์ส" 6 พันล้านบาท

SCB หนุนสินเชื่อเชื่อมโยงความยั่งยืน ให้ "อินโดรามา เวนเจอร์ส" 6 พันล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืน สนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 6,000 ล้านบาท ให้แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่อง และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขีดความสามารถ

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญทางด้านนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ESG) มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจร

รวมถึงกระบวนการพิจารณาการให้สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง และยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสังคมไปพร้อมกันด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และคาร์บอนต่ำ

 

การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความสำเร็จของธนาคารที่ได้พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกมิติ

ธนาคารมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจากไอวีแอลให้เป็นธนาคารไทยธนาคารแรก ในการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan (SLL)  มูลค่า 6,000 ล้านบาทในครั้งนี้

โดยมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ และแนวปฏิบัติทางด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นสากลของไอวีแอล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางด้านความยั่งยืนให้แก่ไอวีแอลสู่การเป็นองค์กร Net-Zero อย่างที่ตั้งใจ”

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เรามีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan (SLL) ในครั้งนี้จากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ทางด้านการเงินในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของไอวีแอลที่มุ่งดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน และร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับโลก

ความสำเร็จจากการได้รับสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan (SLL) ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ นับเป็นสถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่ไอวีแอลมั่นใจ และไว้วางใจให้เป็นผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุนประเภทนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืน และการเติบโตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคมที่ดีขึ้นในระยะยาว

สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน Sustainability-Linked Loan (SLL)) จำนวน 6,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ธนาคาร สนับสนุนให้แก่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (IVGS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไอวีแอล มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานในอนาคต โดยมีเงื่อนไขการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง สำหรับปีที่บริษัทได้รับคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Score) โดย S&P Global ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนที่ทางธนาคารกำหนด ทั้งนี้ บริษัทวางแผนเบิกเงินกู้ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้
 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์    ศิลาวงษ์