บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งกองทุนเปิด SCBGQUAL รับมือเศรษฐกิจผันผวน

บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งกองทุนเปิด SCBGQUAL รับมือเศรษฐกิจผันผวน

บลจ.ไทยพาณิชย์ รับมือเศรษฐกิจผันผวนเน้นลงทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลก โอกาสทำกำไรเด่น ส่งกองทุนเปิด SCBGQUAL พร้อมเสนอขายครั้งแรก 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. นี้

​นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน  บลจ.ไทยพาณิชย์  กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นโลกยังอยู่ในภาวะผันผวนสูงต่อเนื่องและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World Index ตั้งแต่ต้นปีปรับลดลงแรงกว่า 13.5% ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 

บลจ. มองว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นโลกได้สะท้อนปัจจัยเสี่ยงไปพอระดับหนึ่งแล้วแล้ว บริษัทฯ จึงเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (SCBGQUAL) ที่มุ่งลงทุนในหุ้นกลุ่ม Global Quality ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นโลก ด้วยโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง จากสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จึงทำให้สามารถทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อสูงได้ดี โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 28มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 สามารถลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งกองทุนเปิด SCBGQUAL รับมือเศรษฐกิจผันผวน

ความน่าสนใจเพิ่มเติมของกองทุน SCBGQUALจะมุ่งสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality Index ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางใน 23 ประเทศของตลาดพัฒนาแล้ว ที่สะท้อนหุ้นที่มีคุณภาพสูง ภายใต้การคัดเลือกหุ้นด้วยระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณและ Factor Investing โดยดูจาก 3 ปัจจัย คือ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง (ROE), หนี้บริษัทที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงมีความผันผวนของกำไรบริษัทที่ไม่สูงมาก อีกทั้งกองทุนยังป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุน SCBGQUAL จะลงทุนในกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และบริหารโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited

​“ในปัจจุบันตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงมากว่า 13% จากความกังวลต่อเงินเฟ้อ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ภาวะสงคราม และโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทางบลจ. มองว่านักลงทุนได้ซึมซับข่าวร้ายมาพอสมควรแล้ว และหากมองจากมูลค่าพื้นฐาน (P/E ratio)ที่ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หุ้นบางกลุ่มมีมูลค่าอยู่ในระดับที่เข้าทยอยเก็บสะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มคุณภาพ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความเป็นผู้นำตลาด และสามารถสร้างผลกำไรที่เติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ” นางนันท์มนัส กล่าว 

พิเศษมากขึ้น สำหรับการลงทุนกองทุน SCBGQUAL ในช่วงเสนอขายครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ครบทุก 50,000 บาท รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท สูงสุด 500 บาทต่อผู้ลงทุน