บีทีเอสต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พนา  อังกาบ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผน และการลงทุนเมืองหลวงพนมเปญ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พนา  อังกาบ 
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผน และการลงทุนเมืองหลวงพนมเปญ และหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญของ JICA ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)เข้าศึกษาระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของรถโดยสารสาธารณะในกรุงพนมเปญ