ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7896 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0086 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7896 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0086 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.7896 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.7810 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0086 บาท/ยูโร)