เปิดแฟ้ม ครม.28 มิ.ย.ถกแก้หนี้กองทุนน้ำมัน ลุ้นออกกม.คุมเพดานกำไรการกลั่น

เปิดแฟ้ม ครม.28 มิ.ย.ถกแก้หนี้กองทุนน้ำมัน ลุ้นออกกม.คุมเพดานกำไรการกลั่น

นายกฯนั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.ติดตามแก้หนี้กองทุนน้ำมันฯหลังทะลุ 1 แสนล้านบาท ลุ้นความชัดเจนเรื่องกำหนดการหักกำไรค่าโรงกลั่น พลังงานเตรียมรายงานความคืบหน้าเจรจาโรงกลั่น กระทรวงการคลังชงมาตรการหนุนลงทุนดาต้าเซนเตอร์ อีอีซีชงแผนลงทุนปี 66 - 70

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (28 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมครม.โดย ครม.จะมีการหารือกันในเรื่องเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับการแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ที่ ครม.มีการออกชุดมาตรการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในส่วนที่ยังไม่มีความชัดเจนคือการขอเก็บเงินกำไรบางส่วนจากโรงกลั่นเพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปัจจุบันมีสถานะติดลบกว่า 1 แสนล้านบาท 

โดยกระทรวงพลังงานจะนำเสนอผลการหารือกับภาคเอกชนโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 รายถึงประมาณการกำไรที่จะส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ทั้งนี้แต่เดิมเคยมีตัวเลขจากการแถลงของนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานว่าจะมีการเก็บเงินกำไรจากโรงกลั่นสูงสุด 2.8 หมื่นล้านบาท ขณะที่นานสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน บอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเลขที่แน่นอน ต้องมีการหารือกับเอกชนให้ได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตามได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมจากนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรมว.คลัง ให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศคุมราคาเพดานค่าการกลั่นเพื่อให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลง 

โดยนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ระบุว่าไม่มีอำนาจทำได้ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้เรียกรองนายกฯทั้งสองคนมาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมกรากฤษฎีกาเข้าหารือด้วย โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการออกประกาศ หรือกฎกระทรวงเพื่อกำหนดการส่งกำไรค่าการกลั่นที่ชัดเจน มากกว่าที่จะเป็นแต่การขอควาทร่วมมือจากกลุ่มโรงกลั่น 

สำหรับวาระการประชุมครม. อื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้ วาระพิจารณา
กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่..พ.ศ…. (มาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนกิจการศูนย์ข้อมูล Data Center)

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เสนอขอความเห็นชอบแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปี 2566 -2570 
กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดอัตราพิกัดศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่…) 


กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี  กระทรวงพลังงาน รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ( วันที่ 15 มิ.ย.2564 กรณีกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้ามาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560) 


กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีจัดทำการตกลงยกเว้นการตรวจลงตรำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการะหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
 

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่ 
คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอความเห็นของจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบาการเปิดเสรีทางการค้า 


คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมาตราการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินองรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกละการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ 


กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการจัดสถานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301  พิเศษ ประจำปี 2565


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลละหาร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และ อำเภอพนานิคม อำเภอมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ…