สมอ. ปลื้มยอด ร้านค้า มอก. ทะลุ 13,000 สาขา

สมอ. ปลื้มยอด ร้านค้า มอก. ทะลุ 13,000 สาขา

สมอ. เดินหน้าภารกิจโครงการ “ร้าน มอก.” สร้างความเชื่อมั่นร้านค้าขายสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน มอก. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงเดินหน้าโครงการ “ร้าน มอก.” อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินการ เพื่อสร้างเครือข่ายร้านจำหน่ายที่ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยการคัดเลือกสินค้ามาตรฐาน มอก. มาจำหน่ายภายในร้าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันคุ้มครองความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าแก่ประชาชน ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยหากเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมเป็นร้าน มอก.

ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายทั่วประเทศทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการร้าน มอก. กับ สมอ. แล้วจำนวน 49 ราย 13,060 ร้าน ซึ่งมีทั้งห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ร้านจำหน่ายทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าออนไลน์ที่มีความตระหนักและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค 

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ. จะให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ร้านจำหน่าย เพื่อให้มีองค์ความรู้ในการคัดเลือกสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. มาจำหน่ายภายในร้าน โดยเฉพาะสินค้าที่ สมอ. ควบคุมจำนวน 136 รายการ  ซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น พาวเวอร์แบงค์ อะแดปเตอร์ ปลั๊กพ่วง หลอดไฟ ไดร์เป่าผม ของเล่น  ผงซักฟอก ภาชนะเมลามีน ถ่านไฟฉาย ไฟแช็ก เตาปิ้งย่าง ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร เป็นต้น

โดยมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร้าน มอก. ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้ร้านจำหน่ายจำนวน 3 ราย ที่ยื่นคำขอต่ออายุเป็น “ร้าน มอก.” ได้แก่ 1) บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด 2) บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด (เอสซีจี โฮม บุญถาวร เชียงราย) และ 3) บริษัท โฮมมาร์ท ช. โลหะกิจ จำกัด (เอสซีจี โฮม บุญถาวร กระบี่)

และมีร้านจำหน่ายรายใหม่ จำนวน 2 ราย สมัครเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.”  ได้แก่ 
1) บริษัท เอ็มเอฟ  โมชั่น จำกัด และ 2) บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (เซเว่นอีเลฟเว่น) ซึ่งได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมเป็น ร้าน มอก. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 จำนวน 107 ร้าน และได้ส่งคำขอเข้าร่วมเป็น ร้าน มอก. เพิ่มเติมอีกจำนวน 12,569 ร้าน

 

ขณะนี้ สมอ. มีร้าน มอก. แล้วจำนวน 49 ราย 13,060 ร้าน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยประชาชนสามารถสังเกตร้าน มอก. ได้จากป้ายสัญลักษณ์นี้ที่ติดไว้หน้าร้านค้า นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาร้าน มอก. และสินค้ามาตรฐาน มอก. ได้ทางเวปแอปพลิเคชั่น shop.tisi.go.th/app อีกด้วย

“ร้านค้าทุกขนาดทั่วประเทศ สามารถสมัครเป็น ร้าน มอก. ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพียงแค่ดำเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ สมอ.กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://pr.tisi.go.th และสมัครได้ด้วยตนเองที่ สมอ. หรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือสมัครผ่านทางเวปแอปพลิเคชั่น shop.tisi.go.th/app ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ สมอ.”