นายกฯเรียก 2 รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ - จุรินทร์ ประชุมด่วน สั่งแก้ปัญหาพลังงาน

นายกฯเรียก 2 รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ - จุรินทร์ ประชุมด่วน สั่งแก้ปัญหาพลังงาน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เรียกประชุมด่วน รอง นรม. สุพัฒนพงษ์ และ รอง นรม. จุรินทร์ สั่งการร่วมบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤติพลังงานและราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 17.00 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือข้อราชการร่วมกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตราคาพลังงานและราคาสินค้า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรีห่วงใยการดำรงชีวิตของประชาชนท่ามกลางปัญหาราคาสินค้า และราคาพลังงาน ที่มีราคาสูงขึ้น จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับประชาชน 

“นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยหารือกับรองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องพลังงาน โดยนำข้อกฎหมายต่าง ๆ มาพิจารณา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ โดยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง ในการที่หากต้องเข้าไปแทรกแซงในห่วงโซ่ของการประกอบการของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่อาจเป็นปัญหาในอนาคต หากไม่รอบคอบและอาจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นในระยะยาว รวมทั้งเพื่อความชัดเจนในข้อกฎหมายการประกอบการธุรกิจ ของธุรกิจเอกชนทุกประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด”นายธนกรกล่าว