เกษตร บุกเซินเจิ้นโชว์สกิลแกะทุเรียนตอกย้ำความเป็น 1ในจีน

เกษตร บุกเซินเจิ้นโชว์สกิลแกะทุเรียนตอกย้ำความเป็น  1ในจีน

ทูตเกษตร นำทัพผลไม้ไทยบุกเซินเจิ้น เมืองเศรษฐกิจชั้นนำของจีน โชว์สกิลแกะทุเรียน ดันขยายตลาดเครือข่ายซุปเปอร์มาเก็ตเหอหม่า

นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำนครกว่างโจว  เปิดเผยว่า  ประเทศไทย โดย ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกว่างโจว บริษัท HONGJIU FRUIT และบริษัท Shenzhen HEMA Network Technology Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออาลีบาบา จัดงานส่งเสริมการขายสินค้าผลไม้ไทย (Thai Fruits Golden Months @ Shenzhen)

 

เกษตร บุกเซินเจิ้นโชว์สกิลแกะทุเรียนตอกย้ำความเป็น  1ในจีน เกษตร บุกเซินเจิ้นโชว์สกิลแกะทุเรียนตอกย้ำความเป็น  1ในจีน

 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยทั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ผ่านซุปเปอร์มาเก็ตเหอหม่าจำนวน 25 สาขาในเมืองเซินเจิ้น ทั้งนี้ ซุปเปอร์มาเก็ตเหอหม่าเป็นการดำเนินการในเครือธุรกิจของอาลีบาบา มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพทั้งสินค้าของจีนและสินค้านำเข้า ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ผสมผสานกัน โดยมีสาขาทั่วจีนกว่า 330 สาขา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าผลไม้ไทยในครั้งนี้เป็นการบูรณการการทำงานภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด “ เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าผลไม้ไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จักผลไม้ไทยที่มีหลากหลายชนิด และสร้างความเชื่อมั่นในผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของจีนโดยเฉพาะในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก เพื่อตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของผลไม้ไทยในตลาดจีน

เกษตร บุกเซินเจิ้นโชว์สกิลแกะทุเรียนตอกย้ำความเป็น  1ในจีน เกษตร บุกเซินเจิ้นโชว์สกิลแกะทุเรียนตอกย้ำความเป็น  1ในจีน

ได้แนะนำวิธีการเลือกทุเรียน และสาธิตการแกะทุเรียนรวมทั้งประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทยที่ส่งออกมายังประเทศจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าชมงาน ทั้งนี้ การเลือกจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในเมืองเซินเจิ้น ด้วยเล็งเห็นว่าเมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของจีน มีจุดนำเข้าผลไม้ไทยที่สำคัญมากของมณฑลกวางตุ้ง ไม่ว่าจะเป็นด่านเซินเจิ้นวาน ด่านเสอโข่ว “

 ซึ่งจากสถิตการนำเข้าผลไม้ไทยของในปี 2564 พบว่า มณฑลกวางตุ้งมีการนำเข้าผลไม้ไทยมากเป็นอันดับที่ 1 ของจีนโดยมีปริมาณการนำเข้า 595,792 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยที่มีหลากหลายชนิดให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลไม้ไทย และผลักดันการขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านเครือข่ายของซุปเปอร์มาเก็ตเหอหม่าในเมืองเซินเจิ้น