ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.205 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.015 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.205 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.015 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (25 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.205 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (24 พ.ค. 65)อยู่ที่ระดับ 34.190 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.015 บาท/ดอลลาร์)