คลังจ่อชะลอจัดเก็บภาษี ‘ขายหุ้น’ 0.11 %

กระทรวงการคลัง ได้รับข้อเสนอจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ขอให้กระทรวงฯ ชะลอแนวทางการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นหรือ Transaction Financial Tax

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ ได้รับข้อเสนอจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ขอให้กระทรวงฯ ชะลอแนวทางการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นหรือ Transaction Financial Tax ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับฟังปัญหา ซึ่งการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจำเป็นต้องดูสถานการณ์เศรษฐกิจที่เหมาะสม กล่าวคือ เศรษฐกิจจะต้องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำลังค่อยๆ ฟื้นตัว โดยภาคการส่งออกที่เป็นเครื่องจักรสำคัญยังทำได้ดี โดยภาษีดังกล่าวเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ จะคิดในอัตรา 0.1% และเมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บในอัตรา 10% ของ 0.1% จะทำให้มีภาระภาษีรวม 0.11% ของยอดขาย

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์