CPN ลุยลงทุน 1.2 แสนล้านบาท ในช่วง 5 ปี เพื่อพัฒนา 4 ธุรกิจหลัก

CPN จะใช้เงินลงทุน 1.2 แสนล้านบาท ในช่วง 5 ปี เพื่อพัฒนา 4 ธุรกิจหลักคือ ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรมครอบคลุมกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วัลยา จิราธิวัฒน์ ระบุ บริษัทจะใช้เงินลงทุน 1.2 แสนล้านบาท ในช่วง 5 ปี เพื่อพัฒนา 4 ธุรกิจหลักคือ ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรมครอบคลุมกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยภายในปี 2569 เซ็นทรัลพัฒนาจะมีโครงการจากทุกธุรกิจรวมกันกว่า 180 โครงการ

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์