อสังหาฯภูเก็ต-พัทยา-เชียงใหม่ดีมานด์เช่าพุ่งรับWorkcation

อสังหาฯภูเก็ต-พัทยา-เชียงใหม่ดีมานด์เช่าพุ่งรับWorkcation

ผลสำรวจดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ระบุภูเก็ต ดีมานด์เช่าเพิ่มขึ้นถึง 234% ขณะที่พัทยาเพิ่มขึ้น 138% และเชียงใหม่เพิ่ม51% YoY เทียบกับปี64 สอดรับกับ เป็นเทรนด์การทำงานแนวใหม่ที่เรียกว่า Workcation

จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report ประจำไตรมาส 2 ปี 2565 ระบุภาพรวมอสังหาฯ ในไทยยังคงชะลอตัว โดยดัชนีราคาลดลง 1% QoQ (-7% YoY) ดัชนีอุปทานเพิ่มขึ้น 1% QoQ (+15% YoY) ความต้องการซื้อลดลง 1% QoQ (+30% YoY)

ด้านตลาดเช่าพบว่าดัชนีค่าเช่าทรงตัวจากไตรมาสก่อน (-5% YoY) จำนวนที่อยู่อาศัยสำหรับเช่าลดลง 5% QoQ (+20% YoY) ความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 2% QoQ (+41% YoY)

     หากพิจารณาเฉพาะอสังหาฯ ใน 3 เมืองท่องเที่ยวพบว่า

•    ภูเก็ต 
o    ดัชนีราคาลดลง 6% QoQ (-23% YoY) และลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19 (Q4 2562) ถึง 31% ส่วนดัชนีอุปทานลดลง 7% QoQ (-7% YoY) ด้านความต้องการซื้อลดลง 8% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 3% YoY

o    สำหรับตลาดเช่าพบว่าดัชนีค่าเช่าลดลง 1% QoQ (-11% YoY) และลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19 ถึง 30% ดัชนีอุปทานเช่าลดลง 9% QoQ (+21% YoY) ด้านความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 22% QoQ และเพิ่มขึ้น 234% YoY

สะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มคนที่ต้องการทำงานแบบ Workationมาจาก"WORK" + "VACATION" เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระ ชอบท่องเที่ยว ยิ่งได้ท่องเที่ยวแล้วทำงานไปด้วย ทั้งคนไทยและต่างชาติ  ส่งผลให้อสังหาฯในเมืองท่องเที่ยวคักคักมากขึ้น

 

อสังหาฯภูเก็ต-พัทยา-เชียงใหม่ดีมานด์เช่าพุ่งรับWorkcation

•    พัทยา 
o    ดัชนีราคาลดลง 4% QoQ (-31% YoY) และลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19 ถึง 43% ส่วนดัชนีอุปทานลดลง 18% QoQ (+684% YoY) ด้านความต้องการซื้อลดลง 12% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 33% YoY
o    สำหรับตลาดเช่าพบว่าดัชนีค่าเช่าลดลง 2% QoQ (-27% YoY) และลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19 ถึง 42% ดัชนีอุปทานเช่าลดลง 15% QoQ (+233% YoY) ด้านความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 2% QoQ และเพิ่มขึ้นถึง 138% YoY

อสังหาฯภูเก็ต-พัทยา-เชียงใหม่ดีมานด์เช่าพุ่งรับWorkcation

•    เชียงใหม่  
o    ดัชนีราคาลดลง 4% QoQ (+9% YoY) และลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19 ถึง 18% ส่วนดัชนีอุปทานเพิ่มขึ้น 2% QoQ (+59% YoY) ด้านความต้องการซื้อลดลง 7% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 4% YoY
o    สำหรับตลาดเช่าพบว่าดัชนีค่าเช่าทรงตัวจากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงก่อนโควิด-19 ดัชนีอุปทานเช่าเพิ่มขึ้น 4% QoQ (+26% YoY) ด้านความต้องการเช่าลดลง 12% QoQ แต่เพิ่มขึ้นถึง 51% YoY

อสังหาฯภูเก็ต-พัทยา-เชียงใหม่ดีมานด์เช่าพุ่งรับWorkcation

 ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในเมืองท่องเที่ยว มีแนวโน้มฟื้นตัวจากความต้องการซื้อและเช่าที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องจับตาภาคการท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากมีปัจจัยท้าทายหลายด้าน อาทิ นโยบายปลอดโควิด (Zero COVID Policy) ของจีน ทำให้นักท่องเที่ยวจีนยังไม่สามารถเดินทางมาไทยได้ และสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวรัสเซีย รวมถึงภูมิภาคยุโรป หากสงครามมีเหตุการณ์รุนแรงและยาวนาน ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นลูกค้าหลักที่จะเข้ามาซื้ออสังหาฯ ในเมืองท่องเที่ยวของไทย