สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดเพิ่มขึ้น ถั่วเหลืองและข้าวราคาลดลง ปลาป่น สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

           เนื่องจากใกล้สิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพด ทำให้ผลผลิตเหลือน้อย ประกอบกับฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 777 บาท เป็นหาบละ 783 บาท

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 788.5 เซนต์/บุชเชล ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 22% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 50% อย่างมาก ขณะที่ฝั่งอเมริกาใต้ ทั้งอาร์เจนตินาและบราซิลเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว 37% และ 88% ตามลำดับ ส่วนตลาดติดตามสถานการณ์ตัวเลขรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนพฤษภาคม นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่าสต็อกข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2565/66 จะเหลือ 1,352 ล้านบุชเชล น้อยกว่าฤดูกาล 2564/65 ซึ่งอยู่ที่ 1,440 บุชเชล

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
 

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

           กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 22.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.30 บาท ราคาปรับลดลงจากคาดการณ์ผลผลิตกากถั่วเหลืองที่อาจจะออกมาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันทุกชนิด รวมถึงน้ำมันถั่วเหลืองที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากขึ้นอีกเพราะได้ราคาดี ซึ่งจะทำให้มีกากถั่วออกมาในตลาดมากขึ้นด้วย เป็นปัจจัยกดดันราคาให้มีแนวโน้มลดลง ด้านการเพาะปลูกถั่วเม็ดฤดูกาลใหม่ในอเมริกาอยู่ในระดับที่ดี อีกทั้งคาดการณ์การเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ในบราซิลจะมีมากขึ้น ส่วนปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัว และค่าระวางเรือใหญ่ทรงตัวเช่นกัน   

 

 

 

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,606.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 397.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลือง ราคาปรับลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ อยู่ที่ 12% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยที่ 24% เนื่องจากยังมีน้ำฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่รายงานการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในบราซิลใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ที่ 93% สำหรับรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนพฤษภาคมที่เกษตรสหรัฐฯ (USDA) นักวิเคราะห์คาดการณ์สต็อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ฤดูกาล 2565/66 ปรับเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลก่อนหน้า จาก 260 ล้านบุชเชล เป็น 317 ล้านบุชเชล หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 22%

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะลดลง
 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          การจับปลาช่วงสัปดาห์แรกของฤดูกาลปริมาณออกมาค่อนข้างดี ทำให้คาดว่าผลผลิตจะเยอะตามโควต้า ขณะที่ผู้ซื้อหลักสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคาซื้อยังสูงในระดับทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ปริมาณสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่เคลียร์ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือได้มากขึ้น

         โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท

         ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

 

ข้าว : ราคาลดลง

          ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ สัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 483 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 476 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 417 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 431 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,280 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

          สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคร่วมสนองนโยบายรัฐบาลรักษาระดับราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยผู้เลี้ยงสุกรยังคงรับภาระต้นทุนการเข้มงวดด้านสุขภาพสัตว์ และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูง ขณะที่ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีมากขึ้น จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามามาก

          ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 98) 

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

           สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท 

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด อยู่ที่ฟองละ 3.50 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าทรงตัว
 

--------------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]