กรมทางหลวงหนุนกระแสท่องเที่ยว 5 เขื่อนดัง

กรมทางหลวง ระบุ ปัจจุบันกระแสการเที่ยวเขื่อนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก กรมฯจึงจัดทำ 5 เส้นทางชมเขื่อน โดยทำความสะอาด ตกแต่ง ปรับปรุงป้ายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว คือเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - โคราช

กรมทางหลวง ระบุ ปัจจุบันกระแสการเที่ยวเขื่อนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก กรมฯ จึงจัดทำ 5 เส้นทางชมเขื่อน โดยทำความสะอาด ตกแต่ง ปรับปรุงป้ายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว คือ

- เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – โคราช  ขนานไปตามแนวเขื่อน ถือเป็นถนนลอยฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศ

- เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศ

- เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี

- เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 

- เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์