TNP คาดกำไรงวด 1Q65 ราว 49 ลบ. หดตัว 14%YoY, 8%QoQ จากฐานสูงในปีก่อน

TNP คาดกำไรงวด 1Q65 ราว 49 ลบ.  หดตัว 14%YoY, 8%QoQ จากฐานสูงในปีก่อน

คาดกำไรงวด 1Q65 ราว 49 ลบ. -14%YoY -8%QoQ: เราคาดรายได้งวด 1Q65 ราว 684 ลบ. -10%YoY -2%QoQ โดยรายได้หดตัวทั้ง YoY และ QoQ จากฐานสูงในช่วง 1Q64 ที่มีมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายจากภาครัฐฯค่อนข้างเยอะ (Table 1)

TNP คาดกำไรงวด 1Q65 ราว 49 ลบ.  หดตัว 14%YoY, 8%QoQ จากฐานสูงในปีก่อน

TNP คาดกำไรงวด 1Q65 ราว 49 ลบ.  หดตัว 14%YoY, 8%QoQ จากฐานสูงในปีก่อน

ประกอบกับช่วง 1Q65 บริษัทไม่มีการเปิดสาขาใหม่ โดยยังคงจำนวนสาขาค้าปลีกที่ 37 สาขา และสาขาค้าส่ง 1 สาขา ส่วน %GPM คาดที่ระดับ 17% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ระดับ 17.1% ส่งผลให้เราคาดกำไรงวด 1Q65 ราว 49 ลบ. -14%YoY -8%QoQ

•    คงประมาณการกำไรปี 65 ราว 212 ลบ. เติบโต 10%YoY เราคงประมาณการรายได้และกำไรปี 65 ราว 2,895 ลบ. +10%YoY และ 212 ลบ. +10%YoY ตามลำดับ โดยแม้คาดรายได้ 1Q65 จะหดตัวลง เนื่องจากฐานสูงใน 1Q64 อย่างไรก็ดี ประมาณการรายได้ทั้งปี 65 ยังอยู่ในกรอบที่คาดว่าแนวโน้มการเติบโตของรายได้จะเริ่มลดลงกลับมาใกล้เคียงกับระดับปกติที่ราว 10% ต่อปี จากวงเงินสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ลดลง โดยแผนการขยายสาขาใหม่ในปีนี้ทั้งหมด 6 สาขา สู่สาขาทั้งหมด 44 สาขา ซึ่งจะแบ่งเปิดในช่วง 2-4Q65 ไตรมาสละ 2 สาขา ประกอบกับเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว จะมาช่วยชดเชยรายได้ส่วนดังกล่าวที่หายไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการขยายช่องทางขายใหม่ในแพลตฟอร์ม Lazada (เริ่มช่วง 2Q65) จะมาเป็นปัจจัยช่วยหนุนการเติบโตซึ่งยังไม่ถูกรวมในประมาณการปีนี้ ทั้งนี้ เราคาดผลประกอบการจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วง 2Q65 เป็นต้นไป
 

•    คงคำแนะนำ “ซื้อ” และประเมินราคาเหมาะสมที่ 7.20 บาท เราคงประเมินราคาเหมาะสม TNP ที่ 7.20 บาท อิง Prospective PER ที่ระดับเดิม 27.5x (3Yr.Avg.+1.25SD) ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ระดับ 32.9x โดยคาดกำไรต่อหุ้นปี 65 ราว 0.26 บาทคำนวณเป็นราคาเหมาะสมปี 65 ราว 7.20 บาท ซึ่งมีอัพไซต์จากราคาปัจจุบัน ส่งผลให้เราคงคำแนะนำ “ซื้อ”

 

TNP คาดกำไรงวด 1Q65 ราว 49 ลบ.  หดตัว 14%YoY, 8%QoQ จากฐานสูงในปีก่อน

ปัจจัยเสี่ยง

i) แนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมค้าปลีก
ii) แผนการขยายสาขาไม่เป็นไปตามเป้า
iii) การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมเริ่มชะลอลง
iiii) ภาครัฐหยุดกระตุ้นเศรษฐกิจ