ชาวนาลดค่าจ้างแรงงานลดต้นทุนการผลิต

ชาวนาหลายพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร เริ่มนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับพื้นที่นาข้าว เพื่อเริ่มเพาะปลูกข้าวตามฤดูกาล

ชาวนาหลายพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร เริ่มนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับพื้นที่นาข้าว เพื่อเริ่มเพาะปลูกข้าวตามฤดูกาล โดยส่วนใหญ่ชาวนาจะเป็นคนลงมือเอง แทนการจ้างแรงงาน เพราะต้องการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากราคาปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์