TWPC - ภาพปี 2022 สดใส (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565)

TWPC - ภาพปี 2022 สดใส (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565)

คาดกำไร 1Q22F สูงขึ้น 18% yoy และ 87%qoq เป็น 151 ลบ. หนุนจาก (1) ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้น และ (2) ปริมาณการส่งออกมากขึ้น เราคงมุมมองต่อปี 2022 จะดีขึ้นหนุนจาก

(1) อัตราการใช้การผลิตสูงขึ้นตามผลผลิตมันสำปะหลัง และ (2) ราคาแป้งมันสูงขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ กำหนดราคาเป้าหมาย 7.60 บาทต่อหุ้น

 

คาดกำไร 1Q22F ดีขึ้นทั้ง yoy และ qoq

โดยมีปัจจัยหนุนจาก (1) ราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศและ (2) ปริมาณส่งออกสูงขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่าราคาแป้งมันเฉลี่ยสูงขึ้น 12% yoy ใน 1Q และปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 19%yoy ใน 1Q เราคาดรายได้ขายใน 1Q เติบโต 25% เป็น 2.7 พันลบ. ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น 1Q ทรงตัว yoy ที่ 22.5% เราคาดกำไร 1Q22F ที่ 151 ลบ. + 18% yoy และ +87% qoq

ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นแต่ TWPC สามารถส่งผ่านต้นทุนได้

อ้างอิงข้อมูลสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ราคาหัวมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 4% mom ในเม.ย. เป็น 2.9 บาทต่อกก. ราคาเฉลี่ยหัวมันสำปะหลัง 4M22 เพิ่มขึ้น 16% yoy ส่วนราคาเฉลี่ยในประเทศและส่งออกแป้งมันสำปะหลัง 4M22 เพิ่มขึ้น 15% yoy และ 6% yoy ตามลำดับ ทั้งนี้ราคาส่งออกดังกล่าวยังไม่รวมผลค่าเงินบาทอ่อนค่า 9% yoy

 

ภาพเชิงบวกในปี 2022

เราคาดอัตรากำไรขั้นต้นปี FY22F จะยังอยู่ในระดับสูงกว่า 20% หนุนจากอัตราการผลิตสูงขึ้นตามผลผลิตมันสำปะหลัง และจากราคาแป้งมันสำปะหลัง และราคาจะยังอยู่ในระดับสูงหนุนจากดีมานด์ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากแป้งข้าวโพดซึ่งเป็นสินค้าทดแทนราคาสูงขึ้น โดยเป็นผลจากซัพพลายจากยูเครนที่ลดลง ทั้งนี้ยูเครนมีสัดส่วน 17% ของการปริมาณส่งออกข้าวโพดทั่วโลก

 

คงคำแนะนำ ซื้อ กำหนดราคาเป้าหมาย 7.60 บาทต่อหุ้น

จากภาพเชิงบวกในปี FY22 ส่วน TP ของเราอ้างอิง 12x FY22F PE