ตลท. จับ TEAMG พักเทรด 1 วันทำการ ตามเกณฑ์กำกับสูงสุด

ตลท. จับ TEAMG พักเทรด 1 วันทำการ ตามเกณฑ์กำกับสูงสุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง “หุ้น TEAMG” หยุดซื้อขายเป็นเวลา 1 วันทำการ (22 เม.ย.65) หลังติดเกณฑ์กำกับการซื้อขายระดับ 3 และให้ TSR ติด Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ระดับ 3 : หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก , ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance โดยขึ้นเครื่องหมาย SP หยุดพักการซื้อขาย 22 เม.ย.65  ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) TEAMG

โดย ตลท. ให้เหตุผล ว่าการซื้อขายของ TEAMG ผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ จนเป็นเหตุให้เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Level 3 โดยจะหยุดพักการซื้อขาย 1 วัน (22 เม.ย.65) โดยในวันทำการถัดไปยังคงกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด ตั้งแต่ 22 เม.ย. - 12 พ.ค. 65

ลักษณะธุรกิจของ TEAMG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และประกาศกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 22 เม.ย. - 12 พ.ค.65 ได้แก่ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์