23 เม.ย.นี้ โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 งวดรวด

23 เม.ย.นี้ โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 งวดรวด

สูงวัยเฮ ! 23 เม.ย.นี้ กรมบัญชีกลาง เตรียมโอน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ทีเดียว 5 เดือนรวด

ภายหลังจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 -ก.ย.65 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่าย "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาท/เดือน
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท/เดือน

 

23 เม.ย.นี้ โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 งวดรวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" กรมบุญชีกลาง จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ  

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" โอนเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันไหน?

  • โอนงวดแรก ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 (ทีเดียว 5 เดือน) ในวันที่ 23 เมษายน 2565
  • งวดเดือนมีนาคม 2565       เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

  • งวดเดือนเมษายน 2565     เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 มิถุนายน 2565

  • งวดเดือนพฤษภาคม 2565  เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

  • งวดเดือนมิถุนายน 2565     เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 สิงหาคม 2565

  • งวดเดือนกรกฎาคม 2565   เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กันยายน 2565

23 เม.ย.นี้ โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 งวดรวด

วงเงิน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ถอนเป็นเงินสดได้

สามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  02-109-2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวัน และเวลาราชการ 

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง , กรมกิจการผู้สูงอายุ