ยอด ‘โรงตึ๊ง’ โคราชเพิ่มเท่าตัวหลังสงกรานต์

ชาวโคราช แห่พึ่งโรงตึ๊ง เพิ่มขึ้นเท่าตัวหลังใช้เงินฉลองสงกรานต์ ขณะที่เทศบาลนครฯ เตรียมเงินสำรอง 150 ล้านบาท ไว้คอยบริการ ปชช. พร้อมปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

นางสาวสิริวรรณ ควรหา ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถนนโพธิ์กลาง เขตเทศบาลนครนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 สถานธนานุบาลฯ ได้เปิดให้บริการประชาชนหลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาปกติที่มีประชาชนมาใช้บริการวันละ 100-150 คนเท่านั้น แต่หลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไป มีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มกว่าวันละประมาณ 200 คน ซึ่งประชาชนได้นำทรัพย์สินมีค่า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองรูปพรรณ เครื่องมือช่าง เครื่องนวดเท้า เครื่องมือทางการเกษตร มาจำนำเอาไว้ เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว หลังจากใช้จ่ายหมดไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
ทั้งนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา มีโรงรับจำนำในความรับผิดชอบ จำนวน 3 แห่ง ใช้ทุนหมุนเวียนแห่งละ 1 ล้านบาทต่อวัน แต่ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ทั้งในช่วงก่อนและหลังเทศกาลฯ เทศบาลนครฯ ได้เตรียมเงินสำรองเอาไว้ จำนวนกว่า 150 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยสิ่งของมีค่ายอดนิยมที่ประชาชนนำมาจำนำ ส่วนใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์อัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 สำหรับเงินต้น 5,000 ขึ้นไป” นางสาวสิริวรรณฯ กล่าว