ราชันย์แห่งศตวรรษ

ราชันย์แห่งศตวรรษ

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจำนวนมาก หลายๆ ท่านก็โดดเด่นในเรื่องการทำสงคราม การขยายอาณาจักร เช่น อเล็กซานเดอร์มหาราช

บ้างก็โดดเด่นในเรื่องการปกครอง เช่น จักรพรรดิถังไท่จง  ฯลฯ

และบูรพกษัตริย์ของไทย ตั้งแต่อดีตที่ก่อร่างสร้างเมืองไปจนถึงกอบกู้เอกราชและรักษาประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบันต่างก็เป็นผู้นำที่คนไทยเคารพและระลึกถึงมาจนถึงปัจจุบัน

แต่ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้นำที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก ทั้งในด้านอัจฉริยภาพหลายด้าน ทั้งด้านความเสียสละ ความทุ่มเทในการทรงงานหนักเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ทรงเป็นที่รักและเคารพของบรรดาผู้นำทั่วโลก และทรงเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยมานานและตลอดไปคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ความเคารพรัก ความอาลัย ระลึกถึงพระองค์ท่าน จะยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดเวลา

สิ่งที่บรรดาผู้นำทุกระดับและคนทำงานทุกคนควรจะเรียนรู้ ศึกษา ทั้งพระจริยวัตรและพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเพื่อนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและในการทำงาน มีมากมาย นอกจากจะเป็นมงคลกับชีวิตแล้ว ยังเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านทำธุรกิจหรือบริหารงานได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ท่านจะไม่ต้องกังวลว่า ธุรกิจของท่านจะล้มเหลวเพราะการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพราะมัวแต่มองเห็นโอกาสแต่มองไม่เห็นหายนะที่ซ่อนตัวอยู่ในความโลภ ถ้าท่านรู้จักประมาณตน ดังเช่น พระราชดำรัสในเรื่องความพอเพียงที่พระองค์ท่านพระราชทานให้คนไทยมานานหลายปี

ท่านจะมีทีมงานที่ทุ่มเททำงานให้กับท่านด้วยใจมากกว่าด้วยเงิน ถ้าท่านมีเมตตา ดังเช่น พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีให้กับพสกนิกรของท่านโดยไม่แบ่งแยก และเท่าเทียม

ท่านจะมีทีมงานที่มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความสามารถ ลดปัญหาด้านความไม่เข้าใจกันในหน่วยงาน ในองค์กร ถ้าท่านรู้จัก เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา อย่างเช่น พระราชดำรัสที่พระองค์ท่านแนะนำให้กับฝ่ายบริหารของบ้านเมืองในหลายปีที่ผ่านมาเพื่อใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆ

ท่านจะเป็นผู้นำทีม ผู้นำองค์กรที่เป็นที่รัก ถ้าท่านไม่โอหัง และดำเนินรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน ที่ทรงน้อมพระองค์หาปวงชนในทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมเยียน สอบถามรับฟังปัญหา อย่างไม่เคยถือพระองค์ ทั้งที่พระองค์อยู่เหนือหัว สูงสุดของแผ่นดิน แต่ทรงน้อมพระวรกายลงหาชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร

ท่านจะไม่ย่อท้อกับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญทั้งในเรื่องงานและการใช้ชีวิต ถ้าท่านมีความเพียร อย่างพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ของพระองค์ท่าน

ท่านจะทำธุรกิจด้วยความเข้าใจ และมั่นใจ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าท่านศึกษาสิ่งที่ท่านทำอย่างลึกซึ้ง ดั่งเช่น ในทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่พระองค์จะทรงศึกษาอย่างละเอียด ลึกซึ้งจนสามารถมองเห็นปัญหาอย่างถ่องแท้ และพระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ทุกพระราชกรณียกิจ ทุกพระจริยวัตร ทุกพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน คือสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุด ที่ท่านสามารถเรียนรู้ ศึกษา ดำเนินรอยตาม เพราะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เห็นผลมากกว่าตำรับตำรา ทฤษฎีการบริหารการจัดการ ทฤษฎีเรื่องภาวะผู้นำจากตำรา หนังสือของฝั่งตะวันตกที่ท่านอ่านมากมาย

ผมเคยเห็นและรู้สึกชื่นชม ผู้นำระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงหลายท่าน น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านไปใช้ในการบริหารงาน บริหารคน แล้วพบทั้งความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน ไม่ร้อนรุ่ม ไม่กระหายโลภตลอดเวลา บริหารงานด้วยความเครียด ทุกอย่างมุ่งไปที่กำไรสูงสุดอย่างที่ผู้นำ ผู้บริหารระดับสูงจำนวนไม่น้อยกำลังเป็นอยู่ และเต็มไปด้วยความทุกข์ ความเครียด เรียกว่ายิ่งรวยยิ่งเครียด ยิ่งรวยยิ่งไม่พอ ยิ่งรวยยิ่งเป็นที่รังเกียจทั้งของสังคมแม้กระทั่งพนักงานของตัวเองยังไม่รู้สึกเคารพรัก!

ลองเรียนรู้ ศึกษาอย่างจริงจัง ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงคิด ทรงงาน ให้กับคนไทยตลอดระยะเวลาการครองราชย์ที่ผ่านมา แล้วลองนำมาปฏิบัติเท่าที่ท่านจะทำได้ ท่านจะค่อยๆ พบว่า ทุกอย่างที่ท่านคิด ที่ท่านทำ ท่านทำเพื่อส่วนรวมจริงๆ ยิ่งทำท่านจะยิ่งพบความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยที่ท่านเองก็อาจจะคาดไม่ถึง

ระลึกถึงพระองค์ท่าน ตอบแทนพระองค์ท่านด้วยสิ่งดีๆ ที่ท่านจะทำได้ในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว นั่นคือสิ่งที่เราพอจะทำได้และควรทำเพื่อพระองค์ท่าน เพราะพระองค์ท่านทำให้เราทุกคนมามากแล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  คือ ราชันย์แห่งศตวรรษ  และในอีกร้อยปีข้างหน้าก็ยากที่จะมีผู้นำ พระมหากษัตริย์อย่างพระองค์ท่านอีก

ประเทศไทยและคนไทย ถือได้ว่าโชคดีที่สุดในโลก ที่มีพระองค์ท่านเป็นประมุข เป็นแบบอย่าง เป็นพ่อของแผ่นดิน แล้วทำไมเราจะไม่เรียนรู้ ไม่ศึกษา ไม่ดำเนินรอยตามพระยุคคลบาทของท่าน ไปมัวตามกระแสฝั่งตะวันตกอย่างไม่ลืมหูลืมตา โดยไม่ได้ศึกษาสิ่งที่มีค่าสูงสุด เป็นมงคลแห่งชีวิตสูงสุดที่เรามีพระองค์ท่านเป็นพ่อของแผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มาเป็นมงคลกับชีวิต และดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน และขอเป็นข้ารองพระบาทพระองค์ท่านทุกชาติไป

ยิ่งคิด ยิ่งเขียน ยิ่งคิดถึงพระองค์ท่านเหลือเกิน…….