ถึงเวลาเยียวยาทีวีดิจิทัล

ถึงเวลาเยียวยาทีวีดิจิทัล

การมีโอกาสเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม

  เมื่อเร็วๆ นี้ ของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 15 ราย ได้เล่าถึงปัญหาของผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญกันอยู่ พร้อมๆ กับการยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.  

งานนี้ วิษณุ ดูเหมือนรับปากรับคำว่า จะให้หน่วยงานอย่าง กสทช. เข้าไปดูว่า ปัญหาคืออะไร ต้องการให้รัฐบาลช่วยอะไรชัดเจน

 ฉะนั้นสิ่งที่ วิษณุ บอกไป กสทช.น่าจะมีคำตอบหรือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการได้  เพราะผู้ประกอบการ 15 ราย จาก 24 ราย คิดเป็น 62% ของผู้รับใบอนุญาต ถือเป็นส่วนข้างมาก กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลโดยตรง ต้องมานั่งหารือเพื่อ ทางออก’ ของปัญหาร่วมกัน 

 หากดูแผนธุรกิจของทีวีดิจิทัล กลุ่มที่ออกมาเรียกร้องให้แก้ปัญหา  ถือเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่ประกาศแผนลงทุนทีวีดิจิทัล แบบไม่คิดที่จะ ไม่ทิ้งใบอนุญาต

แต่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น เพราะต้องการให้รัฐทบทวนแนวทางการกำกับดูแลใหม่ ในมุมมองของผู้ประกอบการเห็นว่า กสทช.ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลได้ ตามสัญญาตามประกาศฯ ก่อนการประมูล สร้างความเสียหายให้เอกชนคู่สัญญา จึงต้องการให้ รัฐเยียวยาเพื่อเปิดโอกาสพัฒนาทีวีดิจิทัล ให้เป็นช่องทางการรับสื่อของสังคมไทย

อย่างน้อยก็ช่วยต่อ “ลมหายใจ”ให้ผู้ประกอบการในจังหวะ ที่ยังต้องใช้งบลงทุนไปกับ คอนเทนท์” มหาศาล

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการให้พิจารณา  ดูเหมือนจะมีความเห็นตรงกันนั่นคือ การปรับวิธีการจ่ายเงินค่าใบอนุญาตงวดที่เหลืออีก 3 งวดในปีหน้า ให้มีความยืดหยุ่น ทั้งการเลื่อนจ่าย การยืดเวลาจ่าย ภายใต้หลักการ 

รัฐไม่เสียประโยชน์” และ “เอกชนมีโอกาสรอด

  แต่หาก กสทช.เมินเฉย หรืออยู่ในสภาพ ทองไม่รู้ร้อน ผลกระทบจะเกิดขึ้นอีกมากมาย มีหวังทีวีดิจิทัลอาจต้องยกเลิกประกอบกิจการ หรือไม่ก็ลดคุณภาพรายการ  กระทบต่อแผน Digital Economy ของรัฐ และความน่าเชื่อถือของกสทช.เอง ประชาชนเสียสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ ไม่มีทางเลือกการรับชม ผู้บริหารโครงข่ายที่เป็นหน่วยงานรัฐ ก็ไม่ได้ค่าบริการมูลค่าหลายพันล้านบาท ธนาคารผู้คำ้ประกันงวดที่เหลือมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท จะทำอย่างไร

 ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่รัฐ ต้องหันมาให้การช่วยเหลือ หรือเยียวยาในสิ่งที่เขาร้องขอกัน สิ่งที่ขอไปไม่คิดว่าทำให้ประเทศชาติเสียหาย ยังมองไม่เห็นว่ารายไหนเบี้ยวจ่าย เพียงแค่ขอให้รัฐยืดหยุ่นอะไรบางอย่างกับภาวการณ์อย่างนี้ ทำเพื่อให้ทุกฝ่ายยืนอยู่ได้ด้วยกัน