แก้ปัญหาเศรษฐกิจ อย่ามีเพียงแค่นโยบาย

แก้ปัญหาเศรษฐกิจ อย่ามีเพียงแค่นโยบาย

ภาพรวมเศรษฐกิจ ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว

 บรรยากาศเศรษฐกิจฟื้นมีให้เห็น ไม่มากเท่าภาวะชะลอตัวของการจับจ่ายใช้สอย ความระมัดระวังเรื่องการลงทุน ซึ่งยังมีในหลายเซคเตอร์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลาง-ล่าง ที่ยังคงมีปัญหารายได้และความมั่นใจต่อการบริโภค ภาคธุรกิจก็เช่นเดียวกัน บริษัทขนาดใหญ่เดินหน้าขยายธุรกิจ แต่ก็ยอมรับว่าอัตราการเติบโตไม่สู้ดีนัก ในขณะที่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัวรายได้และการขายไม่เพิ่มขึ้น หลายบริษัทยังคงต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ ส่วนใหญ่ล้วนมีการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย แต่ความคล่องตัวในการดำเนินมาตรการ กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจ ทั้งเพื่อขยายกิจการ และปรับปรุงการพัฒนาต่างๆ เมื่อรัฐประกาศโครงการออกมา มีผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากยื่นความจำนงขอสินเชื่อ แต่ในทางปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อ ไม่ได้ราบรื่นรวดเร็วดังความมุ่งหวัง ยังคงติดขัดระเบียบข้อจำกัดอีกหลายอย่าง ทำให้เม็ดเงินไม่สามารถกระจายไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากได้ ทั้งที่หลายบริษัทที่ขอสินเชื่อเข้ามา อยู่ในกลุ่มที่ควรได้สิทธิ์สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล แต่กลับพบปัญหาว่าไม่สามารถได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้ แม้จะมีนโยบายมีออกมาชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเท่าที่ควร ธนาคารต่างๆ ยังคงเข้มงวดเรื่องการพิจารณาสินเชื่อ และมียอดปล่อยสินเชื่อไม่ได้ตามแผนงาน 

หลายครั้งที่มาตรการประกาศออกไป มีผู้สนใจเข้ามาเต็ม 100% แต่ปลายทางมาตรการกับดำเนินการได้จริงเพียง 30-50% เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมเท่ากับปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือมีส่วนช่วยเหลือเพียงครึ่งเดียว ที่สำคัญรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหา หรือปลดล็อกให้ผู้ประกอบการรายย่อยใช้สิทธิ์ตามมาตรการได้ เรียกว่าไม่ได้ลงมาคลุกในรายละเอียดโครงการ ไม่เคยติดตามผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพตลาด 

สิ่งที่อยากฝากไว้สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาครัฐ คือ ทำอย่างไรให้มาตรการตามนโยบาย ส่งผลในทางปฏิบัติได้ 100% การแก้ปัญหาต่างๆ น่าจะสัมฤทธิ์ผลมากกว่านี้ หรือพูดง่ายๆ คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจควรต้องติดตามลงลึกในทางปฎิบัติ ไม่ใช่เพียงแค่นโยบาย จากนั้นก็ดำเนินการปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อม มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จึงควรหวังและติดตามผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย