'เวิลด์พีช เขาใหญ่' รุกที่นิคมฯ?

'เวิลด์พีช เขาใหญ่' รุกที่นิคมฯ?

สถานปฏิบัติธรรม เวิลด์พีช วัลเลย์ เขาใหญ่

 จากการตรวจสอบเบื้องต้น กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พบว่าที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การนิคมสร้างตนเองลำตะคอง

รองอธิบดีกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณรงค์ คงคำ ตรวจสอบพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ พบมีเนื้อที่ 499 ไร่ ครอบครองในนามมูลนิธิตะวันธรรม 290 ไร่ จำนวน 20 แปลง มีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน 3 แปลง น.ส.3 ก 10 แปลง รวม 290 ไร่ แต่อีก 200 ไร่เศษ ตรวจไม่พบเอกสารสิทธิ 7 แปลง

จากหลักฐานที่เจ้าหน้าที่นำมาแสดง อมรรัตน์ นรินวัฒนากุล เป็นผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิตะวันธรรม เจ้าของที่ดินเวิลด์พีช วัลเลย์ เขาใหญ่

ประเด็นตรวจสอบการใช้พื้นที่นิคมฯ กฎหมายจัดสรรที่ดิน ต้องทำเกษตรกรรมเท่านั้น แต่หากจะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ต้องขออนุญาต ซึ่งไม่พบว่าเวิลด์พีชฯ ขออนุญาตกับอธิบดีกรมการพัฒนาสังคมฯ

ตามกฎหมาย เวิลด์พีชฯ สามารถยื่นขออนุญาตภายหลังได้ แต่อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้องไม่ผิดกฎหมายอื่น ทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อม และต้องผ่านอีไอเอ

เวิลด์พีชฯ ส่งฝ่ายกฎหมาย สุธี ช่วยบำรุง มาชี้แจงว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นของมูลนิธิตะวันธรรม ส่วนที่ดิน 200 ไร่เป็นชื่อของคนอื่นที่ยกให้เวิลด์พีชฯ ใช้ ดังนั้น จะไปขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินเพื่อนำเอกสารมาส่งมอบให้ กรมการพัฒนาสังคมฯในลำดับต่อไป

ส่วนการก่อสร้าง เวิลด์พีชฯ อ้างว่าได้รับการยืนยันจากอบต.โป่งตาลอง ว่า ใช้ประโยชน์และก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานอื่น

ผมเดินทางไป อบต.โป่งตาลอง ได้รับการยืนยันจากฝ่ายช่าง ของอบต.ว่า ใบอนุญาตก่อสร้าง จะทำบันทึกแนบท้ายว่าให้ยืนคำขอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสิ่งปลูกสร้าง สุธี ช่วยบำรุง ระบุว่า เป็นของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ไม่ใช่ทรัพย์สินวัดธรรมกาย ส่วนใครจะเป็นเจ้าของนั้นต้องดูในเอกสาร

นายสุธี ย้ำกับนักข่าวในวันนั้น ว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ยืนยันตามเดิมที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ 480 ไร่ มีโฉนด และน.ส.3 ก ถูกต้อง ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หรืออุทยานแห่งชาติ หรือ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก.

แต่จากระวางภาพถ่ายทางอากาศ ค่อนข้างแน่ชัดว่า พื้นที่ของเวิล์ดพีชฯ น่าจะมีมากกว่า 499 ไร่ และแนวเขตด้านทิศตะวันตกของศูนย์ปฏิบัติธรรม มีพื้นที่รุกล้ำเข้ามาในแนวเขต สปก. 50 ไร่ ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ มีแต่เพียงรั้วกั้นไว้เท่านั้น

เวิลด์พีชฯ ส่งมอบเอกสารสิทธิให้กับรองอธิบดีกรมการพัฒนาสังคมฯ ได้เพียง 3 แปลง ที่เหลืออีก 17 ฉบับ จะต้องส่งให้เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดิน และการขออนุญาตใช้ที่ดินว่า ถูกต้องหรือไม่

รองอธิบดีกรมการพัฒนาสังคมฯ ย้ำว่าถ้าเอกสารสิทธิ์ได้มาไม่ถูกต้อง หรือการก่อสร้างผิดกฎหมาย จะต้องยกเลิกเพิกถอน

 ................................

รักษ์ มนตรี [email protected]