คุณอยากเห็นความ เปลี่ยนแปลงอะไรในปีใหม่?

คุณอยากเห็นความ เปลี่ยนแปลงอะไรในปีใหม่?

วันส่งท้ายของปี 2558 มองย้อนกลับไป คงไม่มีใครเสียดายอะไรมากนัก

 เพราะบ้านเมืองเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งที่เกิดจากฝีมือตัวเอง และที่เกิดจากความไร้ประสิทธิภาพ และเละเทะของระบบที่เรื้อรังมานานแสนนาน

ผมจึงตั้งคำถามผู้คุ้นเคยในทวิตเตอร์ ว่าใครอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในปีใหม่บ้าง ก็ได้คำตอบหลากหลาย

ที่เห็นพ้องกันประการหนึ่งคือความหวังว่า ภาวะไม่ปกติของบ้านเมืองจะกลับสู่ทิศทางที่ปกติ แต่ก็อดประหวั่นพรั่นพรึงไม่ได้ว่าเส้นทางอนาคตจะเลี้ยวลดคดเคี้ยวเพียงใด และจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางอย่างไรหรือไม่

สิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือ มาตรฐานใหม่ ของประเทศไทยเป็นอย่างไรยังไม่มีใครนิยาม และดูเหมือนว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการหาความหมายและบรรทัดฐานใหม่ที่ว่านี้ เป็นหน้าที่ของใครและจะวางกรอบของการตีความใหม่นี้อย่างไร

เรารู้แต่เพียงว่าเราต้องการให้บ้านเมืองนี้เลิกความขัดแย้ง ต้องการความปรองดองและสมานฉันท์ เราต้องการประชาธิปไตย ไม่ต้องการเผด็จการไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหน และทหารก็ควรจะกลับกรมกองเพื่อทำหน้าที่เฉพาะด้านของตน

แต่เราในฐานะประชาชนสังคมเดียวกัน ยังไม่สามารถหาคำตอบที่จะฉีกออกจากวงจรแห่งความไร้ประสิทธิภาพ, การโกงกิน, ความไร้วินัย, ความเหยาะแหยะ, การเล่นเส้นสาย, การสยบต่อเงินและอำนาจมากกว่ายอมรับความดีงามและความถูกต้อง

เราจึงยังติดกับดักของความเป็นสังคมอุปถัมภ์ที่มี ศรีธนญชัยเป็นใหญ่ และ Know How สำคัญน้อยกว่า Know Who

ทำให้เราไม่เห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัยเพื่อเดินสู่สังคมนวัตกรรม เพราะเราคิดแต่จะเดินตาม, ไร้ความเป็นผู้นำในทุกระดับ

แต่ก็ใช่จะไร้หวัง เพราะคนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะตระหนักในความอ่อนด้อยของสังคมด้านนี้ เราจึงเห็นสัญญาณแห่งความกระตือรือร้นที่จะสร้างสิ่งใหม่ด้วยการมุ่งเป็นผู้ประกอบการมากกว่าเป็นเพียงลูกจ้าง และย้ำความเป็นมืออาชีพมากกว่าการเป็นเพียงผู้ลอกเลียนคนอื่นเพื่ออยู่รอดไปวัน ๆ

เมื่อผมถามเพื่อน ๆ ใน social media ว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในปีหน้า คำตอบจึงสะท้อนถึงความหงุดหงิดกับปัจจุบัน แต่ก็ตระหนักว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ บ้านเมืองจึงจะมีความหวัง

คำตอบจากพรรคพวกในทวิตเตอร์และเฟซบุ๊คบอกว่า

    อยากเห็นคนดีเดินเต็มบ้านเต็มเมือง อยากเห็นการสร้างสรรค์ของคนไทยไปสู่บ้านเมืองที่ดีกว่าเดิม สื่อมีความรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลที่เที่ยงธรรม คำนึงถึงผลกระทบและสร้างสรรค์มากขึ้น อยากเห็นเป็นสังคมที่ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมขึ้นในประเทศ โดยให้รัฐบาลสนับสนุนเป็นสังคมแห่งการคิดเป็นวิเคราะห์แยกแยะได้ ยกย่องคนมีผลงานและความดีมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก ปฏิรูปความคิดคนไทยให้คิดถึงส่วนรวมมากขึ้น ให้เชื่อในความขยัน, เรียนรู้, คิดต่าง, สร้างนวัตกรรม ลดความอิจฉา ขี้เกียจ ขี้ทะเลาะแก้ปัญหาจราจรให้ได้เสียทีครับ!!! อยากเห็นผู้บริหารประเทศทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มิใช่ประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มพรรคพวกที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และผู้ถือกฎหมายต้องให้ความยุติธรรมทั่วหน้ากันการศึกษาที่มีคุณภาพ ปราบการทุจริต นักการเมืองที่เป็นนักการเมือง ทหารกลับกรมกอง นายกฯมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ คนไทยมีคุณภาพมากขึ้น

เราส่งท้ายปีเก่าด้วยความหวังสำหรับปีใหม่ ก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่สายเกินไป