คนการบินไทยต้องอ่าน..!!

คนการบินไทยต้องอ่าน..!!

การประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

  น่าจะเป็นการประชุมที่ทำให้ใครต่อใครอยากรู้อะไรพอสมควร โดยเฉพาะพนักงานในการบินไทย คงไม่ใช่แค่การประชุมติดตาม การปรับลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้  หรือแผนขายเครื่องบินอีก 7 ลำ หากมองผลการประชุมที่ปรากฏ คงเป็นเรื่องการประชุมพิจารณาความคืบหน้าปกติของบอร์ดการบินไทย

 แต่ประเด็นที่น่าคิด ปรากฏว่า การประชุมบอร์ดผ่านพ้นไปเพียง 1 วัน มีมือดีส่งเอกสารว่อนไปทั่วการบินไทยและบุคคลภายนอก  เอกสารที่หลุดออกจากวงประชุมจะจริงเท็จแค่ไหน คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้นที่จะรู้จริงว่า เป็นของจริงหรือของปลอม” แต่หากเอกสารนี้ไม่จริง คงต้องควานหามือดีมาลงโทษให้สาสม

เรื่อง..แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

เรื่อง การสรรหาผู้บริหารระดับผู้อำนวยการใหญ่ (Vice President) ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS)

  เนื้อหาระบุว่า คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ 3.3 การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับผู้อำนวยการใหญ่ (Vice President) ตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย มีมติดังนี้

1. รับทราบผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการใหญ่ (Vice President) ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายได้แก่ 

Mr.Bryan Ernest Banston

2. อนุมัติเงื่อนไขการว่าจ้างและสิทธิประโยชน์ให้ Mr.Bryan Ernest Banston ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าผู้บริหารระดับผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทการบินไทย ดังนี้

1)สัญญาจ้างครบกำหนดเมื่อผู้รับจ้างมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2)อัตราเงินเดือนรวมภาษี (พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบ) ไม่เกิน 650,000 บาทต่อเดือน 

3)ค่าพาหนะในอัตราเหมาจ่ายรวมภาษี เดือนละ 70,000 บาท

4)ค่าเช่าบ้านในอัตราเหมาจ่ายรวมภาษี(พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบ) เดือนละ 100,000 บาท

5)ค่าปรับสภาพความเป็นอยู่รวมภาษี (พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบ) (จ่ายครั้งเดียว) 100,000 บาท

6)บัตรโดยสารชั้นธุรกิจในเที่ยวบินของบริษัทในประเทศไม่เกิน 4 ใบ ต่างประเทศไม่เกิน 4 ใบ

7)ค่ารักษาพยาบาลและประกันภัยเฉพาะตัวพนักงานเทียบเท่าผู้บริหารระดับผู้อำนวยการใหญ่ (Vice President) ของบริษัทการบินไทย

8)สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น กำหนดเทียบเท่าผู้บริการระดับผู้อำนวยการใหญ่ (Vice President) ของบริษัทการบินไทย

3. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Mr.Bryan Ernest Banston ทุก 6 เดือน

ตามเอกสารที่หลุดรอดออกมา ดูเหมือนเป็นการสรุปผล ของการประชุมบอร์ดการบินไทยครั้งล่าสุดทำนองนั้น เพื่อแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระนี้

หากเอกสารที่ว่านี้เป็นจริง มีหลายสิ่งที่น่าคิด อย่างกรณีสัญญาจ้างครบกำหนดเมื่อผู้รับจ้างอายุครบ 60 ปี เท่ากับว่าการจ้างฝรั่งคนนี้มีฐานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจใช่หรือไม่

    ไล่เรียงดูประวัติแล้ว Mr.Bryan Ernest Banston เคยทำงานอยู่กับสายการเอมิเรตส์  ในตำแหน่งรองประธานฝ่ายการพาณิชย์ มีประวัติทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินมาหลายสิบปี ดูเหมือนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่น้อย 

แต่การว่าจ้างในการบินไทยตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS) ยังไงก็ตำแหน่งยังต่ำกว่ารองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ (DN) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รองจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) แต่สิ่งที่ตำแหน่ง SS เหนือกว่าตอนนี้คือค่าจ้างนั่นเองใครที่อยู่ในตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายต่างๆ ก็คงต้องพลิกดูเงินเดือนตัวเองเปรียบเทียบเอาก็แล้วกัน

ที่จะอดถามไม่ได้ วันนี้ระดับคนในการบินไทยที่มีความรู้ความสามารถ ลาออก” หมดแล้วหรือ ถึงได้ไปว่าจ้างฝรั่งมา หรือว่าคนการบินไทย มือไม่ถึง การว่าจ้างเงินเดือนสูงๆ อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะต้องสร้างรายได้ให้การบินไทยปีละกี่หมื่นล้าน ...โอ้แม่เจ้า..