ต้องเปลี่ยนประเพณี การแถลงผลงานรัฐบาล

ต้องเปลี่ยนประเพณี การแถลงผลงานรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนในวันที่ 17 เม.ย.นี้ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเอง ซึ่งประเทศไทยอาจเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลก ที่รัฐบาลมีการแถลงผลงานให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 10 กว่าปีมานี้ ส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดแรงกดดันจากประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาล เพราะหากไม่รู้สึกกดดันเสียแล่ว รัฐบาลก็ไม่มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการแถลงใหญ่โต

ก่อนการแถลงในครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์บ่นว่าผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมานั้นมีมากมาย แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมประชาชนไม่ได้รับรู้ โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆไปมาก และหากติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาแล้ว เราจะเห็นว่ารัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาต่างๆมากมายหลายด้าน หลายเรื่องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ แต่มีหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน แต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้คนไม่พอใจรัฐบาลคือปัญหาปากท้องที่คนยังรู้สึกว่าชีวิตย่ำแย่ลง

แน่นอนว่าสิ่งที่ประชาชนรู้สึกมักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และหากย้อนกลับไปดูในอดีต เราจะเห็นว่ากระแสความนิยมต่อรัฐบาลก็มักจะเป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น หากรัฐบาลสามารถแก้ได้หรือทำให้คนรู้สึกว่าแก้ปัญหาได้ ความนิยมของรัฐบาลก็จะมีมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากชีวิตประจำวันของประชาชนเผชิญกับแรงกดดันในเรื่องการดำรงชีพมายาวนาน คนก็จะรู้สึกว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ในที่สุดก็จะสรุปว่ารัฐบาลไม่มีผลงาน

ความสนใจของคนไทยต่อปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้รัฐบาลในช่วงหลังๆมุ่งความสนใจไปที่นโยบาย ให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ จนในที่สุดกลายมาเป็นโครงการประชานิยม ซึ่งมีลักษณะสุดขั้วของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเอาใจประชาชน ยิ่งมากคนยิ่งชอบ จนในที่สุดนโยบายบางอย่างกลับมาสร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยรวมอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะนโยบายที่สร้างภาระทางการเงินการคลังจนส่งผลต่อรัฐบาลต่อมาต้องมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในเมื่อรัฐบาลในช่วงหลังมุ่งความสนใจไปที่นโยบายระยะสั้น จึงส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ดังที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยแทบไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นฐานให้กับประเทศเลย จึงส่งผลให้ประเทศไม่ไปถึงไหนเมื่อเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงในฐานะศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน ซึ่งบรรดานักวางแผนเรียกว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาทางโครงสร้าง ทั้งตัวอุตสาหกรรมเองและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่

อันที่จริง การแถลงผลงานของรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่นานมานี้ จนกลายเป็นประเพณีของการเมืองไทยไปโดยปริยาย ดังนั้นสิ่งที่สร้างกันขึ้นมาเองย่อมต้องเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเราเห็นว่ารัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์น่าจะสร้างประเพณีการแถลงใหม่ ด้วยการกล่าวถึงนโยบายที่สำคัญๆของประเทศ และเป็นเรื่องการวางรากฐานที่สำคัญของประเทศ ว่ารัฐบาลทำไปได้แค่ไหนแล้ว ซึ่งหากพล.อ.ประยุทธ์สามารถทำให้คนไทยกลับมาสนใจอนาคตมากกว่าปัญหาเฉพาะหน้าก็จะำให้เกิดมิติทางการเมืองใหม่เกิดขึ้น

เราเห็นว่าขณะนี้ประเด็นผลงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช่เรื่องไม่มีนโยบายอะไรหรือผลักดันอะไรออกมา แต่เป็นปัญหาความไม่ทันอกทันใจต่างหาก โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้เวลานานอย่างการวางรากฐานให้กับประเทศ เช่น โครงข่ายระบบราง หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล หากรัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้มาสนใจในเรื่องระยะยาว เราก็เชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศในช่วงการเตรียมการปฏิรูปการเมือง และจะเปลี่ยนวิธีการโชว์ผลงานของการเมืองไทยไปอย่างสิ้นเชิง