ทหารแทรกซึมสปช.

ทหารแทรกซึมสปช.

เริ่มเห็นเค้าโครงโฉมหน้า "สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ" หรือ สปช.กันบ้างแล้ว

หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เคาะรายชื่อรอบสุดท้าย 250 คนลงตัว หลังจากนั้นไม่นาน ก็มี "โผรายชื่อ สปช." เล็ดลอดออกมาปรากฏตามสื่อมวลชน ส่วนจะใช่หรือไม่ใช่ มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องคอยดูจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงมา

+++ แต่เท่าที่ดูรายชื่อที่ปรากฏ ก็เชื่อว่า "โฉมหน้า สปช." ในด้านต่าง ๆ 11 ด้าน จำนวน 173 คน (ไม่รวมที่มาจากแต่ละจังหวัด 77 คน) คงไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากนี้มากนัก หากเป็นเช่นนั้นจริง ก็ถือได้ว่า มีคนเด่น คนดัง มีความรู้ความสามารถ หลากหลาย และคุณสมบัติตรงตามแต่ละด้านที่จะเข้าไปปฏิรูป

+++ ที่สำคัญคือในยุคที่ "ทหารครองเมือง" ก็ย่อมมีการแต่งตั้ง "ทหาร" ให้เข้าไปแทรกซึมอยู่แถบจะในทุก "วงการ" ที่มีการแต่งตั้ง ทั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และล่าสุดใน "สปช." ก็ปรากฏโผ "นายพลทหาร" ถึง 25 คน (มีทั้งเกษียณและยังไม่เกษียณ) มีชื่อติดเข้าไปด้วย

+++ เท่าที่ไล่เลียงดู ปรากฏดังนี้ ด้านการเมือง มี พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร, พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์, พล.อ.วิชิต ยาทิพย์, พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก ด้านการศึกษา มี พล.ท.พอพล มณีรินทร์ และ พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ์ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป, พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ และ พล.อ.อ.มนัส รูปขจร ด้านพลังงาน มี พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ พล.อ.ประสูติ รัศมีแพทย์ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี พล.อ.วัฒนา สรรพานิช และ พล.อ.ท.เจษฎา วิจารณ์

+++ ด้านด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ ส่วนด้านสังคม มี พล.ต.เดชา ปุญญบาล ด้านสื่อสารมวลชน มี พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร และ พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ด้านปกครองส่วนท้องถิ่น มี พล.ต.อดุลยศักดิ์ บุญวัฒนะกุล และพ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย และ ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ, พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ, พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก, พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ และ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์

+++ "วันนี้เลิกทำหน้าย่นได้แล้ว ทุกคนต้องยิ้ม ส่วนผมคงทำหน้ายิ้มแย้มได้อีกแค่ 2 วัน และต้องตั้งใจทำหน้าที่จากนี้ให้ดีที่สุด ตลอดการเป็นผบ.ทบ. มีความตั้งใจทำได้เท่าที่ได้ สิ่งที่ยังทำไม่ได้ต้องฝากให้รุ่นต่อไปทำให้ เรามีวันนี้เพราะข้าราชการชั้นผู้น้อย ดังนั้นอย่าลืมคนเหล่านี้ เพราะเขาคือนักรบแนวหน้า และครูคนที่ 2 ของเรา ทั้งนี้ประเทศของเรามีทุกอย่าง ยกเว้นการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม หลังจากนี้เรายังเจอกันอีกนานพอสมควร เพราะผมต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศ ขอให้ทุกคนช่วยกันเดินหน้าทำเพื่อประเทศ"

+++ นั่นคือคำกล่าว ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก ในการเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2557 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

+++ สำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จะเกษียณชีวิตราชการทหารในวันนี้ (30 ก.ย.) หลังจากนี้อีกราว 1 ปี เราก็ยังจะเห็น พล.อ.ประยุทธ์ ทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป ในฐานะ "ผู้นำประเทศ" ส่วนจะนำพาประเทศไปในทิศทางใด ความขัดแย้งภายในชาติ และสารพัดปัญหา จะสามารถแก้ไข หรือวางรากฐานที่ดีให้กับประเทศได้หรือไม่ ต้องติดตามดูผลงานกันต่อไป

+++ แต่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า "ทุกคนต้องยิ้ม ส่วนผมคงทำหน้ายิ้มแย้มได้อีกแค่ 2 วัน" ก็คงจะจริงดังว่า เพราะปัญหาประเทศชาติหนักหนาสาหัสสากรรจ์เหลือเกิน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งคงต้องเอาใจช่วยให้ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้