รัฐบาลและคสช. อย่าฉ้อโกงประชาชน

รัฐบาลและคสช. อย่าฉ้อโกงประชาชน

การเข้ามาควบคุมอำนาจบริหารประเทศจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคณะทหารที่นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประกอบด้วยผู้นำเหล่าทัพต่างๆ และตำรวจ เรียกตัวเองว่าคณะู้รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จนมาถึงการจัดตั้งรัฐบาลที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น ไม่ว่าจะมองจากมุมใด ใช้เหตุผลใด ก็หนีไม่พ้นความจริงที่ว่า นี่คือการได้มาซึ่งอำนาจที่ผิดหลักประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับ (ประเทศไทยก็ยอมรับ) ของนานาประเทศในโลกว่าเป็นหลักการปกครองที่ดีที่สุด เป็นธรรมที่สุด ถูกต้องที่สุดเท่าที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน แต่เหตุผลในการเข้ามาของคณะ คสช. ก็พอจะเป็นที่ยอมรับได้ในบางแง่มุม บางเหตุผล โดยประชาชนจำนวนมาก เพื่อให้จัดการเรื่องต่างๆ อันเป็นเหตุทำให้ประเทศเสื่อมถอย เนื่องจากใช้กลไกปกติในการจัดการไม่ได้ ดังนั้น สิ่งที่ คสช. และรัฐบาลปัจจุบันต้องทำก็คือ ทำในสิ่งที่ตนประกาศว่าจะเข้ามาทำเนื่องจากคนอื่นทำไม่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน หากผิดจากนี้ จึงจะพอชดเชยกับการได้อำนาจมาโดยผิดหลักประชาธิปไตย

สิ่งที่รัฐบาลและ คสช. จะต้องทำนั้น เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป ทั้งสิ่งที่ คสช. และรัฐบาลประกาศจะทำ และสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ทำ จึงไม่จำเป็นจะต้องนำมากล่าวถึงในบทความนี้ทั้งหมด ผู้เขียนขอกล่าวถึงบางเรื่องที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอันส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวง เพื่อให้ คสช. และรัฐบาลได้รับรู้ (หวังว่าจะมีช่องทางไปถึงสักช่องทาง) ว่าประชาชนไทยคนหนึ่งในฐานะที่ร่วมเป็นเจ้าของประเทศ ปรารถนาจะให้ คสช.และรัฐบาลทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมบ้าง

ผู้เขียนอยากเห็น คสช. และรัฐบาลทำอะไรมากที่สุด คำตอบก็คือ จัดการขจัดคอร์รัปชัน เป็นอันดับแรก นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ยอมรับการเข้ามาแบบผิดหลักการของ คสช. และรัฐบาลนี้ได้มากที่สุด (นอกเหนือจากการยุติความขัดแย้งของคนไทยสองฝ่ายไม่ให้ลุกลามบานปลายเป็นสงครามกลางเมือง) เพราะต่างก็รับรู้และยอมรับกันว่า การคอร์รัปชันคือสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายมากที่สุดจนอาจถึงขั้นล่มจมได้ในที่สุดและในไม่ช้า และเป็นเรื่องหนึ่งที่ คสช. ประกาศว่าจะทำอย่างเร่งด่วน และรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยืนยันที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ผู้เขียนอยากให้รัฐบาลเริ่มต้นที่การทำงานของรัฐบาลเอง อย่าให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด กรณีที่เกิดข้อสงสัยในเรื่องไมโครโฟนแสนแพงนั้น เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งในการแก้ไขปัญหา ซึ่งรัฐบาลทำได้ค่อนข้างช้าและยังต้องใช้เวลาถึงสามเดือนในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ก็ถือได้ว่าทำถูกต้องแล้วที่มีการสั่งไม่ให้ใช้ไมโครโฟนชุดนั้น และผลการสอบสวนว่าจะออกมาเช่นไร มีใครผิดหรือไม่ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องจะไม่เงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอย หากไม่สามารถป้องกันการคอร์รัปชันในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้ ก็อย่าหวังว่าจะขจัดคอร์รัปชันที่กัดกร่อนประเทศได้

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนอยากเห็น คสช. และรัฐบาลนี้ทำให้สำเร็จก็คือ การออกกฎหมายภาษีมรดกและภาษีที่ดินที่เป็นธรรม ซึ่งมีการผลักดันให้ออกกฎหมายนี้มาหลายสิบปี ผ่านรัฐสภาหลายชุด ผ่านรัฐบาลหลายคณะ แต่ยังไม่สำเร็จ เพราะเป็นกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่ถือครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมผ่านกลไกต่างๆ ในบรรดาคนส่วนน้อยดังกล่าวก็รวมถึงนักการเมืองที่ได้ชื่อว่าผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน แต่กลับไม่สามารถออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงได้ เพราะตนก็เป็นพวกคนส่วนน้อยที่ถือครองทรัพย์สินและที่ดินส่วนใหญ่ไว้นั่นเอง ดังนั้น คสช. และรัฐบาลปัจจุบัน รวมถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งล้วนแต่ไม่ใช่นักการเมืองและมีอำนาจพิเศษสมควรที่จะทำเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นลง เพราะเป็นที่ยอมรับกันในโลกแล้วว่า กฎหมายประเภทนี้สร้างประโยชน์แก่ประชาชนมหาศาล มีความเป็นธรรม และประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายล้วนแต่มีกฎหมายดังกล่าว หากทำเรื่องนี้ได้สำเร็จก็จะได้ชื่อว่า การล้มกติกาประชาธิปไตยเพื่อเข้ามาปฏิรูปประเทศของ คสช.และรัฐบาลนี้ มีเหตุอันสมควรอย่างแท้จริง

แต่ถ้าหากทำไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียว ก็หมายความว่า สิ่งที่ คสช. อ้างในการควบคุมอำนาจการปกครองและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานั้น เป็นเพียงข้ออ้างที่สวยงามโก้หรูเช่นเดียวกับการรัฐประหารแทบทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์โภชย์ผลโดยตรงแต่อย่างใด หลายๆ ครั้งประชาชนต้องออกมาแสดงความเห็นคัดค้านต่อต้านจนถูกปราบปรามเสียเลือดเนื้อไปเป็นจำนวนมาก สูญหายไปไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด ก็ได้แต่ภาวนาว่าประวัติศาสตร์อย่าได้หมุนไปซ้ำรอยเดิมอีกเลย

เพราะหากทำไม่ได้ดังที่ประกาศไว้ ประเทศชาติก็เสียหาย ประชาชนก็สูญเสียโอกาสไปอย่างเปล่าประโยชน์ คสช. กับรัฐบาลก็ไม่ต่างจากนักการเมืองที่ผ่านๆ มาซึ่งถูกตราหน้าว่าคอร์รัปชันฉ้อโกงประเทศชาติและประชาชนจนประเทศแทบจะล้มละลายและประชาชนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว

ขอให้ คสช. และรัฐบาลนี้ อย่าฉ้อโกงประเทศชาติและประชาชนซ้ำอีกเลยนะ