ข่าวค(ร)าว"ปฏิรูป"

ข่าวค(ร)าว"ปฏิรูป"

ถึงการสรรหาสมาชิก "สภาปฏิรูปแห่งชาติ" หรือ สปช. ซึ่งจะเป็นเสาหลักให้กับ "ปฏิรูปประเทศไทย"

ยังห่างไกลจากคำว่า "สะเด็ดน้ำ" แต่มีความคืบหน้าเป็นลำดับ

+++ ตลอด 20 วันของการตั้งโต๊ะรับสมัคร มีผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ สปช.ทั้ง 11 ด้าน รวมทั้งสิ้น 7,370 คน เป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรเสนอชื่อ 4,585 คน ระดับจังหวัดเสนอชื่อ 2,785 คน

+++ ล่าสุด นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. เผย กรรมการสรรหา สปช. ร่อนตะแกรงบรรดาผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้เหลือด้านละ 50 รายได้แล้ว 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอื่นๆ สื่อมวลชน พลังงาน และบริหารราชการแผ่นดิน

+++ส่วนอีก 7 ด้าน เร่งเคาะชื่อให้ได้ภายในศุกร์ที่ 19 ..นี้ ขณะที่การสรรหาระดับจังหวัดคัดเหลือจังหวัดละ 5 คนเสร็จแล้ว 22 จังหวัด น่าจะเสร็จครบทั้ง 77 จังหวัดได้ภายใน 22 ..นี้

+++ แต่ท่ามกลางการพลิกแฟ้มประวัติเพื่อ "เฟ้นหา" ก็มี "ข่าวค(ร)าว" เรื่องการ "ล็อบบี้" หรือ "ล็อกสเปค" สั่นคลอนความหวังของสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่งจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็มีคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิง "ยอมรับ-ปฏิเสธ" ไปในคราเดียวกัน

+++นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แบ่งรับ แบ่งสู้ ว่า มีคนคุ้นเคยหอบแฟ้มประวัติมาหาถึงที่ แต่ยืนยันว่าไม่มีการ "ล็อบบี้" อย่างที่พูดกัน เพราะอย่างหลังจะต้องมี "ผลประโยชน์ตอบแทน"...เข้าใจตรงกันนะ

+++นายภุชงค์ บอกว่า มีคนแชทผ่าน "ไลน์" มาบอกว่า การสรรหา สปช.ระดับจังหวัด มีการแบ่งสัดส่วนคนที่ได้รับการสรรหาว่ามาจากส่วนราชการใดบ้าง แต่ไม่พูดให้ชัดว่าเป็นใคร จังหวัดอะไร

+++ท่านเลขาฯ ดูแล้ว บอกไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริง เลยไม่เชื่อ แถมย้ำว่าไม่มีการ "วิ่งเต้น" แต่กลับบอกว่า "เท่าที่ทราบ" คณะกรรมการสรรหาบางคนบอกว่า "การรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยและคงไม่ช่วยอะไร"

+++นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง คณะกรรมการสรรหา สปช. ด้านอื่นๆ เลยโพสต์เฟซบุ๊คว่า พบ "ข้อผิดพลาด" ของการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น สปช. ขององค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

+++สรุปใจความสำคัญจากโพสต์นี้มาเล่าสู่กันฟังได้ว่า มีบางประเด็นสำคัญ สะท้อนสิ่งที่เป็นอยู่ของคนไทย "บางคน" จากการสรรหา สปช.

+++1.มีการส่งชื่อบุคคลมากกว่ากำหนด เขาให้ส่งได้ไม่เกิน 2 ชื่อ นิติบุคคลบางแห่งเสนอ 8 ชื่อ ถ้านิติบุคคลนั้น มีรายชื่อบุคคลที่น่าจะได้รับการพิจารณาก็จะเสียโอกาสไป เพราะจะไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากทำผิด มาตรา 10 พ.ร.ฎ.สรรหา สปช.

+++2.มีบุคคลที่ยินยอม ยินดี หรือขอให้นิติบุคคลเสนอชื่อตนเองเกิน 1 ด้าน หรือ 1 ฉบับ หรือ 1 ที่มา เป็นทำนองว่า ถ้าไม่ได้ระดับจังหวัด ก็อาจได้สรรหาด้านต่างๆ หรือถ้าพลาดด้านใดด้านหนึ่งก็จะอาจจะได้อีกด้านหนึ่ง แบบนี้ก็ผิดตาม มาตรา 12 พ.ร.ฎ.สรรหา สปช. เช่นกัน

+++ เขาโพสต์ทิ้งท้ายว่า หน้าที่ของ สปช. คือปฏิรูปประเทศไทย ความ "ซื่อสัตย์สุจริต" และ"วินัย" ของคนในชาติ สำคัญยิ่ง แล้วทำไมชาวไทยบางคนจึงยัง "เริ่มต้น" กัน "แบบนี้" อีก

+++ จะว่าไปคำว่า "บางคน" ในที่นี้ น่าจะหมายรวม "บุคคล" และ "นิติบุคคล" ซึ่งหมายถึง "กลุ่มบุคคล" หรือ "องค์กร" เข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงขอใช้คำว่า มี "บางคนร่วมมือกับกลุ่มบุคคลหรือองค์กร" เริ่มต้นกันแบบนี้ น่าจะตรงความหมายมากกว่า...ผู้เขียนจึงขออนุมานไปตามนั้น