บอนด์ 100 ปี

บอนด์ 100 ปี

กระทรวงการคลัง ในยุครัฐบาล "ประยุทธ์ 1" เตรียมมองหามาตรการพิเศษ มาช่วยภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

โดยเฉพาะการระดมเงินมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รมว.คลัง สมหมาย ภาษี บอกว่า จะได้เห็นมิติใหม่ของการระดมทุน ต้องทำให้ทุกคนร้อง "ว้าววว" ให้ได้

>>> รมว.คลัง บอกว่า เครื่องมือในการระดมทุน มีทั้งพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์) ที่มีอายุตั้งแต่ 3-5-7-10-15 และ 20 ปี ตั๋วสัญญาใช้เงินพันธบัตรรายย่อยเพื่อขายประชาชนทั่วไป ส่วนจะนำเครื่องมือใดมาใช้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งในเรื่องภาวะตลาดการเงิน ช่วงเวลาในการออก ระยะเวลาในการกู้เงิน และดอกเบี้ยในขณะนี้เมื่อเทียบเครื่องมือแต่ละชนิด

>>> แต่ละปี สบน.ต้องพัฒนาเครื่องมือการเงินใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นตลาดการเงิน ล่าสุดมีแนวคิดออก "บอนด์อายุ 100 ปี" เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เตรียมไว้ในการระดมทุนของรัฐบาลในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า โดย สบน.ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้ว รอเพียงจังหวะนำมาใช้

>>> สำหรับประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาใช้มีอายุสูงสุดคือ 50 ปี แต่ในภาคเอกชน อย่างกลุ่มพลังงาน เมื่อช่วงปี 2554 ออกบอนด์อายุ 100 ปี ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักลงทุน เพราะพลังงานให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและรวดเร็ว ต่อมากลุ่มธุรกิจประกัน ก็เรียกร้องออกบอนด์อายุ 100 ปี เพื่อต้องการนำเงินลูกค้ามาบริหาร ซึ่งกลุ่มธุรกิจประกันนี้ เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่ซื้อบอนด์อายุ 50 ปี

>>> ในการระดมเงินทุน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" เสนอให้ สบน.ออกบอนด์อายุ 50 ปี และธนาคารโลก ได้แสดงความเป็นห่วงการใช้เงินนอกงบประมาณของไทย ว่ามีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

>>> กรณีเช่นเดียวกันนี้ เศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" กับ รัฐบาล "ประยุทธ์ 1" ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก การจะออกบอนด์อายุ 100 ปี ต้องดูความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งรัฐบาลคือผู้สร้างความเชื่อมั่นว่า เงินลงทุนจะไม่เกิดการรั่วไหล อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายรัฐบาลว่าจะยึดถือตามแนวพระราชดำริ เรื่องหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง"

>>> เรื่องการใช้เงินใช้ทอง ถ้าหากกลัดกระดุมแรกถูกถือว่าดีไป แต่หากกลัดผิดตั้งแต่เม็ดแรก ระวังประเทศเสียหาย กรณีปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล เป็นตัวอย่าง นายกฯ ต้องกำชับข้าราชการของท่านให้เห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ อย่าให้รั่วไหลไปกับคอร์รัปชัน เพียงเพราะ "หน้าตา" แค่คำเดียว

>>> สำรวจวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันที่ 11 ..นี้ สนช.จะพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีหมวดที่ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในร่างข้อบังคับดังกล่าวด้วย แม้ "ผู้ที่มีอยู่ในข่ายถูกถอดถอน" จะออกมาคัดค้านว่าร่างดังกล่าว ขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

>>> แต่มีการ "ส่งสัญญาณ" กันภายใน สนช.แล้วว่า ให้ สนช. ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบังคับการประชุมดังกล่าว และตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 1 คณะ โดยมอบหมายให้ พีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2 ในฐานะประธานกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ พร้อมกำหนดเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน ก่อนส่งให้ที่ประชุม สนช. พิจารณาวาระสองและวาระสามต่อไป