Hand in Hand : พิสูจน์ต้านโกง ด้วยการจับปลาตัวใหญ่

Hand in Hand : พิสูจน์ต้านโกง ด้วยการจับปลาตัวใหญ่

ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่าที่เห็นคือ Hand in Hand อันเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือประสานใจ

ของภาครัฐและเอกชน ในอันที่จะต่อต้านพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยได้ประกาศวันที่ 6 กันยายนเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ” มาหลายปีแล้ว แต่ดูเหมือนว่ายังจะต้องตอกย้ำ และสร้างกระแสความตื่นตัวให้กระจายไปทั่วสังคมไทยมากกว่านี้

เพราะการสลายเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวงให้ได้ผลอย่างเต็มที่นั้น จะต้องเป็นเรื่องของประชาชนทุกหมู่เหล่า

การที่ระดับนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมนั้นเป็นเพียงพิธีกรรม แต่การปราบความชั่วร้ายของความฉ้อฉลในวงราชการและเอกชนจะต้องทำให้เรื่องนี้เป็น “เรื่องของทุกผู้ทุกนาม”

นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดเรื่องจัดการกับพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงในเกือบทุกโอกาสที่ปราศรัยต่อสาธารณชน และวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล

จะพิสูจน์กันได้ก็ด้วยการกระทำเท่านั้น

เพราะที่ผ่านมานายกฯเกือบทุกคนก็ประกาศนโยบายทำนองเดียวกัน พรรคการเมืองทุกพรรคที่ผ่านมาก็เขียนนโยบายต่อต้านการโกงกินเป็นหัวข้อใหญ่ในการหาเสียง แต่เอาเข้าจริง ๆ เมื่อถึงระดับปฏิบัติ เรายังไม่เห็นนักการเมืองเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้

เหตุผลมีอยู่ชัด ๆ นั่นคือ นักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับข้าราชการและเอกชน และการเมืองกลายเป็นเรื่องธุรกิจ มีกำไร-ขาดทุนเป็นเดิมพัน จึงไม่อาจปราบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบได้ แม้จะรู้ว่าประชาชนจับตาดูอย่างใกล้ชิด

อีกทั้งกฎกติกาที่จะต้องแก้ไขเพื่อจัดการกับเรื่องเงินใต้โต๊ะ ก็ยังดำรงอยู่ไม่น้อย เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนก็จะกระทบต่อเส้นสายและเครือข่ายของตนเอง

คนไทยทั่วไปจึงมักจะไม่เชื่อคำประกาศของทางการว่า จะจัดการเรื่องคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

นี่เป็นจังหวะของนายกฯประยุทธ์ ที่พิสูจน์ว่าความสงสัยคลางแคลงของประชาชนต่อผู้มีอำนาจในเรื่องนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอไป

การจะสร้างศรัทธาในเรื่องนี้คือ การทำให้เห็นเป็นตัวอย่างจากระดับนำ นั่นคือความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล การเคร่งครัดกับกิจกรรมที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับนำโดยเฉพาะในแกนนำของ คสช. และรัฐบาล

เพราะไม่ว่านายกฯ จะยืนยันอย่างไรว่าจะทำเรื่องนี้อย่างไม่ไว้หน้าใคร บทพิสูจน์ย่อมอยู่ที่ว่าจะสามารถจัดการกับ “ปลาใหญ่” ได้หรือไม่

ชื่อขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติในภาษาอังกฤษคือ Anti-Corruption Organization of Thailand ตัวย่อคือ ACT แปลว่า “ต้องลงมือทำ”

มีตัวอย่างของผู้นำจีนสีจิ้นผิง กำลังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเกรียวกราว เพราะมีการปลด ฟ้อง และย้ายระดับนำของพรรคและฝ่ายบริหารระดับมณฑลอย่างไม่ไว้หน้า และส่งเสริมให้สื่อมวลชนช่วยขุดคุ้ยความไม่ชอบมาพากลของผู้บริหารประเทศในทุกระดับ อีกทั้งยังให้สื่อโซเชียลมีเดียช่วยในการกระจายข่าวหรือเรียกร้องให้ประชาชนที่เจอกับเรื่องร้าย ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐให้รายงานต่อผู้รับผิดชอบ โดยมีการปกป้องผู้รายงานเหล่านั้นอย่างรอบด้าน

ผู้นำจีนลงมือทำเรื่องนี้เองถึงขั้นห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญ, ห้ามจัดงานเลี้ยงหรูหรา, ห้ามตีกอล์ฟ (ยกเว้นรับแขกบ้านแขกเมือง) และพักงานเจ้าหน้าที่รัฐทันทีที่มีรายงานชี้ชัดว่ามีส่วนพัวพันในเรื่องฉ้อฉล

เป้าของการปราบปรามครั้งนี้มิใช่เพียงแค่เรื่องรับเงินใต้โต๊ะเท่านั้น หากแต่ยังเจาะไปถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของคนทำหรือละเว้นการกระทำที่มีผลเสียหายต่อรัฐและต่อประชาชนด้วย

สีจิ้นผิงยึดคำขวัญที่ว่า “จะปราบโกง ต้องจัดการทั้งแมลงวันและเสือพร้อมกัน”

หรืออีกนัยหนึ่งปลาเน่าจากหัวฉันใด การจะปราบคอร์รัปชันก็ต้องเริ่มต้นจากระดับบนฉันนั้น