ครึ่งทางสรรหา"สปช."

ครึ่งทางสรรหา"สปช."

กงล้อแห่งการ "ปฏิรูป" ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และอยู่ในโรดแมพระยะที่ 2 ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.) นั้น ได้เคลื่อนผ่านไปแล้ว 3 ขั้นตอนจากทั้งหมด 7 ขั้นตอน

+++ทบทวนกระบวนการสรรหากันอีกครั้ง 3 ขั้นตอนแรกที่ผ่านไปแล้ว คือ ขั้นที่ 1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมีผลใช้บังคับ

+++ขั้นที่ 2 มีคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดและกรุงเทพฯ ส่วน คสช.ตั้งคณะกรรมการสรรหา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 11 ด้าน และให้ กกต.กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหา

+++ล่าสุดเพิ่งผ่าน ขั้นที่ 3 ไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อวานนี้ (2 ก.ย.) กับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาจากนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร

+++ตลอด 20 วันของการเปิดรับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น สปช.นั้น ช่วงแรก เล่นเอางุนงงไปตามๆ กัน เพราะบรรยากาศช่างแตกต่างจากเมื่อครั้งเรียกร้องการปฏิรูปประเทศก่อนยึดอำนาจการปกครอง จนเกิดคำถามขึ้นว่า สังคมไทยไม่ต้องการการปฏิรูปรูปแบบนี้หรือ

+++กอปรกับมีกระแส "ล็อกสเปค" ในระดับจังหวัด และ "พรรคการเมืองใหญ่" ขอไม่ร่วมสังฆกรรม แต่ช่วงท้ายของการเสนอชื่อกลับมาคึกคัก เพราะมีการเสนอชื่อคนดังจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมลุ้นอย่างคับคั่ง

+++สรุปแล้วมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น "สภาปฏิรูปแห่งชาติ" (สปช.) ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ทั้งสิ้น 6,729 คน

+++ในจำนวนนี้พบว่าอยู่ในด้าน "การศึกษา" นำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้าน "อื่นๆ" และด้าน "สังคม" ขณะที่ด้าน "สื่อมวลชน" มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาน้อยที่สุด

+++หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นที่ 4 ซึ่งกกต.จะใช้เวลา 10 วันตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาทั้งหมด ก่อนจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการสรรหา (ขั้นที่ 5-7) ซึ่งจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย 25 วัน หรืออาจจะมากกว่านี้เล็กน้อย

+++โดย ขั้นที่ 5 คณะกรรมการสรรหาทั้ง 11 คณะ คัดเลือกให้เหลือด้านละ 50 คน ส่วน 77 จังหวัดจะได้รายชื่อจังหวัดละ 5 คน ภายในวันที่ 22 ก.ย.

+++ขั้นที่ 6 คณะกรรมการสรรหาส่งไม้ต่อให้ คสช. เฟ้นหารอบสุดท้ายให้เหลือ 173 คนเพื่อนำไปรวมกับอีก 77 คนที่คัดเลือกระดับจังหวัดๆ ละ 1 คน ก็จะได้ "250 นักปฏิรูป" ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องเคาะให้ได้ภายในวันที่ 2 ต.ค.นี้

+++แต่เชื่อว่าใกล้ๆ สรุป สังคมคงพอได้เค้าสมาชิก สปช.ทั้ง 11 ด้านว่าจะมีใครอยู่ด้านใดบ้าง และเมื่อ คสช.สรุปแล้วจึงไปสู่ ขั้นที่ 7 นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

+++สำหรับสมาชิก สปช. นั้นมี "อำนาจหน้าที่" 3 ประการ คือ หนึ่ง ศึกษา วิเคราะห์ และทำข้อเสนอปฏิรูป เสนอ สนช. ครม. คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

+++สอง เสนอความเห็นหรือเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการในการยกร่างรัฐธรรมนูญ สาม พิจารณาและให้ความเห็นชอบ "ร่างรัฐธรรมนูญ"

+++เมื่อพิจารณาจากกระบวนการสรรหาและบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วจะเห็น "เส้น" ที่คสช.ขีดไว้ให้กับ สปช. และเมื่อเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการสรรหาแล้วสังคมไทยก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่า กงล้อปฏิรูปจะหมุนไปในทิศทางไหน อย่างไร ที่สำคัญจะถึงหลักชัยที่สังคมวาดหวังหรือไม่
+++สปช.ชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความจริงใจในคำมั่นสัญญาที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ให้ไว้กับประชาชนและประเทศชาติ