Soft Power ของไทย กรณีมุมมองนักการเมือง พรรคต่างๆ ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน

Soft Power ของไทย กรณีมุมมองนักการเมือง พรรคต่างๆ ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน

ความเคลื่อนไหว Soft Power ของไทย กรณีมุมมองนักการเมือง จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทุกความเคลื่อนไหว อ่านที่นี่ครบจบ

การหาเสียงเกี่ยวกับ Soft Power (ซอฟต์พาวเวอร์) ของไทย กรณีมุมมองนักการเมือง จากพรรคการเมืองต่าง ๆ กำลังใช้เป็นผลงาน หาเสียง เสนอนโยบาย และแสดงทัศนะ เพื่ออธิบายหมุดหมายของตนเองและพรรค

ต้องยอมรับว่า ช่วงที่ผ่านมา พลังอำนาจอ่อน Soft Power ซอฟต์พาเวอร์ของไทย จากศิลปิน อาหาร แหล่งท่องเที่ยว มวยไทย สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยเรา กลายเป็นเสน่ห์ที่ชาวต่างชาติเลือกเข้ามาทำงานและพักผ่อนหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายเป็นช่วงขาลงยอดผู้ติดเชื้อต่ำ ทำให้ นักท่องเที่ยวเข้าไทย 2565 จาก ข้อมูลจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมานี้ มียอดสะสมอยู่ที่ 5,018,172 คนแล้ว

โดยจากการประเมินแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุด รัฐบาลยังคงเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยตลอดปี 2565 ไว้ที่ 10 ล้านคน จากเดิมที่คาดไว้ 6 ล้านคนในปีนี้ นอกจากนี้ ยังพบสัดส่วนการจ้างงานภายในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก เพิ่มขึ้นกว่า 75% โดยส่วนหนึ่งเป็นการจ้างงานพนักงานใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วง High season ปลายปี 2565 (ทำเนียบรัฐบาล , 2565) 

เริ่มที่นักการเมืองจากพรรคพลังประชารัฐ อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นแม่งานด้าน Soft Power ซอฟต์พาเวอร์ของรัฐบาลชุดนี้ ชี้แจงที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ถูกตั้งกระทู้ถามความคืบหน้ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังอำนาจอ่อน (Soft Power) เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศนั้น ว่าขณะนี้กระแสพลังอำนาจละมุน (Soft Power) ของไทยที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 

กล่าวคือ วัฒนธรรมไทย เครื่องแต่งกายชุดไทย อาหารไทย ต้มยำกุ้ง มัสมั่น ข้าวเหนียวมะม่วง ศิลปะไทย โนราห์ มวยไทย ฯลฯ ทำให้ไทยเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เสริมสร้างภาพลักษณที่ดี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น ทางรัฐบาล จึงให้ความสำคัญกับการใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความมั่นคง และการสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลก โดยมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมไปสู่ตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนและประเทศชาติ 

การบูรณาการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม วธ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายดำเนินงาน อาทิ โครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี และคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวและชุมชนยลวิถี 76 จังหวัด การยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับชาติและนานาชาติ การขับเคลื่อนการเสนอแหล่งวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

การจัดงานด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ “งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2  Thailand Biennale, Korat 2021” การส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้ กรอบแนวคิด “5F” สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ในระดับสากล ประกอบด้วย อาหาร (Food) แฟชั่น (Fashion) ภาพยนตร์ (Film) ศิลปะการต่อสู้/มวยไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณี (Festival) งานภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สื่อ และอุตสาหกรรมสารัตถะ (Content Industry) โดยจัดทำแผน นโยบาย และมาตรการส่งเสริม Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม 


Soft Power ลิซ่า-บัวขาว และอาหารไทย ดันไทยต้องรุก 

Soft Power ของไทย ผลงานของใคร? 

soft power ของไทย? ความหมาย ความจริงและความฝัน


ภาพรวมรัฐบาล ได้ขับเคลื่อนอำนาจละมุน Soft Power ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. มิติเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อาทิ สินค้าวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์กว่า 1.45 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 ของ GDP การส่งออกอาหารไทยกว่า 1.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นอันดับ 13 ของโลก ผ้าไทยกว่า 8.5 พันล้านบาท ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)

และผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย (CCPOT) ประมาณ 700 ล้านบาท อุตสาหกรรมสารัตถะ (Content) ของไทย สร้างรายได้ราว 200,000 ล้านบาทต่อปี เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 786 ล้านบาท/ปี และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย ในปี 2564 จำนวน 5,000 ล้านบาท 

2.มิติการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ จากผลสำรวจของสื่อมวลชน นิตยสาร ผู้ให้บรืการบัตรเครดิต ในปี 2564 อาทิ ประเทศไทยเป็นประเทศที่รุ่มรวยด้านมรดกวัฒนธรรมเป็นลำดับที่ 7 ของโลก ของ US News ปี  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นเป็นลำดับที่ 5 ของโลก รายงานจากนิตยสาร CEO World ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 สุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก โดย Mastercard

และประเทศไทยยังได้เป็นอันดับ 1 สุดยอดเมือง Workation ของโลก จาก Holidu รวมถึงการประกาศรับรองจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร อีกทั้งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยได้รับการประกาศจากยูเนสโก ไและขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในปี 2561 2562 และ 2564 ตามลำดับได้แก่ โขน นวดไทย และโนรา 

สำหรับในปี 2565 ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกที่เหมาะสำหรับดิจิทัลโนแมด จากInstant Offices  ประเทศไทยเป็นอันดับ 35 จากการจัดอันดับ Soft Power Index อีกด้วย

นอกจากนี้ รักษาการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 ชี้การวางฐานรากทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การสร้างกำลังคนคุณภาพ และส่งเสริมกลไกการทำงานของภาครัฐแบบเปิดที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงในองค์รวม ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน และความมั่นคงด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยอาศัยพลังอำนาจที่เรียกว่า Soft Power ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย อันจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ประเทศไทยสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

อีกทั้ง พล.อ.ประวิตร ยังใส่เนคไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า หวังช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เกษตรกร ส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย

ส่วนพรรคก้าวไกล เคลื่อนไหวช่วงโอกาสวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ทุกปี เป็นวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (International Day Of the World’s Indigenous People) หวังร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ อยากเห็นเรื่องของ พ.ร.บ. ที่ผลักดันให้ได้รับสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์มีอยู่แล้ว อยากให้ทางภาครัฐเห็นความสำคัญตรงนี้ นอกจากนี้คือกลุ่มวัฒนธรรมที่เป็นทรัพย์สิน เป็นภูมิปัญญา เป็น soft power ของประเทศไทย รัฐไทยควรเห็นเราว่านี่เป็นวัฒนธรรมที่มีมูลค่า ต่างชาติเขาใช้เรื่องวัฒนธรรมในต่างประเทศได้มีนำรายได้สู่ประเทศได้ ประเทศไทยควรจะมองโอกาสตรงนี้ เห็นคุณค่าตรงนี้ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ในส่วนของพี่น้องชาติพันธุ์ก็คงจะไม่หยุดต่อสู้เพียงแค่นี้ เราก็จะร่วมผลักดันเพื่อสิทธิ ที่ปฏิญญาสากลรับรอง รวมทั้งกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่รับรองอยู่แล้ว สิทธิของพี่น้องชาติพันธุ์ก็ไม่ควรถูกกฎหมายลูกหรือระเบียบทางราชการมาลิดรอนอีกแล้ว (พรรคก้าวไกล , 2565)

ขณะที่พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรม  "สะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือ" เปิดปราศรัยที่เชียงใหม่ (10 ก.ย. 65) เพราะเป็บบ้านเกิดของ ทักษิณ ชินวัตร และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดย แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวถึง นโยบาย หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ เชื่อในศักยภาพของคนไทย แต่ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ โลกต่อสู้กันด้วยพลังของซอฟพาวเวอร์ ซึ่งจะนำมาด้วยคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยเชิญชวนให้ประชาชนกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ขอพรรคเพื่อไทยได้ทันที หากได้เป็นรัฐบบาลก็จะดำเนินการผลักดัน Soft Power ทันที ขอให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่อเอาชนะวิกฤติ

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ การตอบโต้ของ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวถึง กรณีแพรทองธาร ชินวัตร ประกาศนโยบายหาเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนั้น ติดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือประกาศเต็มปากเต็มคำว่าจะทำนโยบายเซลล์แมนประเทศ และ Soft Power จึงขอแจ้งให้ทราบว่าถ้ามีโอกาสมาทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็เป็นเรื่องดี แต่ต้องรู้ด้วยว่านโยบายนี้รัฐบาลปัจจุบันทำมา 3 ปี ขับเคลื่อนโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แถลงประกาศตัวเลขไปตั้งหลายครั้งแต่ละครั้งก็มีมูลค่าที่สร้างรายได้ให้ประเทศ จนภาคเอกชนขานรับกันทุกสมาคม ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยนำซอฟพาวเวอร์ มาผสมผสานเพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยลงไปในเนื้อหาของดิจิทัลคอนเทนท์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีย์ต่าง ๆ รายการโทรทัศน์ เกมส์หรืออื่นๆรวมทั้งอนิเมชั่นหรือคาแรคเตอร์ศิลปิน นอกจากขายศักยภาพของภาคธุรกิจด้านนี้ของไทยแล้ว ให้ขายความเป็นไทยเข้าไปด้วย จะได้สองต่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของความเป็นเราคู่ขนานกันไปพร้อมพร้อมกันทั้งนี้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 ด้วย

ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เขาทำกิจกรรม 2 กิจกรรมหลัก 1.กิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการของไทยและต่างประเทศที่เข้ามาซื้อเบื้องต้นที่ประสานต่อเนื่องก็  40-50 รายรวมทั้ง Netflix และกิจกรรมที่ 2 พิชชิ่ง (Pitching )ให้ 5 บริษัทของไทยนำเสนอผลงานให้บริษัทต่างประเทศเพื่อซื้อขายหรือเจรจา และรัฐบาลมี 3 ส่วนในการสนับสนุนด้านนี้ คือ 1.ในส่วนกองทุนอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมเรียกว่ากองทุนสื่อสร้างสรรค์เป็นผู้พิจารณางบประมาณสนับสนุนการผลิตสามารถไปยื่นเรื่องได้ 2.กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่สนับสนุนในระดับนโยบายและอุตสาหกรรม 3.กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการค้าและการเจรจาการพบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายดังนั้นถ้าเกิดจะประสานงานด้านใดต่างก็มีช่องทางในการติดต่อ 

จัดงาน  MOVE 2022 ดัน Soft Power ไทยเป็นฮับด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของเอเชียสร้างรายได้งานเดียว 604 ล้านบาท จัดไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 อันนี้ข่าวล่าสุดของรัฐบาลไทยโดยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Multimedia Online Virtual Exhibition 2022  หรือ มูฟ MOVE ที่สตูดิโอกันตนาร่วมกับเครือข่ายวงการอุตสาหกรรมนี้ทุกเจนเนอเรชั่นทั้งหมดขณะนี้เนื้อหาด้าน Soft Power ตื่นตัวกันมาตลอด 3 ปีและงานมูฟ MOVE คือโครงการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยกับผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้วนับตั้งแต่ปี 62 ถึงปัจจุบัน (เนชั่นสุดสัปดาห์ , 2565) 

หากมองฝ่ายรัฐบาล อย่าง พรรคภูมิใจไทย ชูนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ชี้แจงกรณีฝ่ายการเมืองบางรายกังวลว่ากัญชา จะกลายเป็น SOFT POWER ในแง่ลบของไทยนั้น จึงย้ำว่าในอนาคต กัญชาไทย จะกลายเป็น SOFT POWER ของประเทศแน่นอน จะเป็นแหล่งดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยอย่างแน่นอน บทพิสูจน์คือ แม้ว่าเราจะเดินหน้านโยบายกัญชาไปแล้ว แต่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย คาดว่าในปีนี้ จะมีเที่ยวบินมาที่ไทยมากถึง 4.3 แสนไฟล์ท แสดงว่านักท่องเที่ยวไม่ได้กังวลเรื่องของนโยบายกัญชา มั่นใจว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทย ต้องศึกษามาดีแล้ว ก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย ต้องรู้แล้วว่าอะไรทำได้ และอะไรไม่ควรทำ

เช่นเดียวกับการใช้กัญชาต้องรู้แล้วว่า ลิมิตนั้นอยู่ตรงไหน ข้อมูลจาก MMGY Travel Intelligence และ Enlighten Strategies ปี 2020 พบว่า ร้อยละ 29 ของนักเดินทางเพื่อการพักผ่อนมีความสนใจในการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกัญชา onceinlife.co สื่อด้านการท่องเที่ยวชื่อดัง ระบุว่า เฉพาะในสหรัฐฯ มูลค่าการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาหาประสบการณ์จากกัญชา เฉพาะปี 2021 นั้น สูงถึง 4.5 พันล้านยูเอสดอลลาร์ กัญชา คือ “โอกาส” ของประเทศไทยแน่นอน (พรรคภูมิใจไทย , 2565) 

ขณะเดียวกัน ท่ามกลางกระแส มวยไทย กลับมาเป็นที่สนใจระดับโลกอีกครั้ง จากการขึ้นสังเวียนของ บัวขาว บัญชาเมฆ ล่าสุดของปีนี้ ซึ่งผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย นำโดย อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมทีมกีฬาของพรรคให้ความสนใจและวางแผนที่จะพัฒนามวยไทยอย่างเป็นระบบ ส่วนพรรคไทยสร้างไทย จัดมหกรรมคืนความสุข ที่ร้อยเอ็ด หนุนคนตัวเล็กคิดใหญ่ ดึงหมอลำวงดังร่วมโชว์ชู Soft Power ของดีอีสาน ทั้งดนตรีพื้นบ้าน อาหาร วัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย มาเป็นพลังสร้างโอกาส คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค ชี้เป็นตัวอย่างที่พรรคไทยสร้างไทยได้ทำให้ผู้มีอำนาจในเวลานี้ได้เห็นว่า เราสามารถสร้างความหวัง และความสุขให้พี่น้องได้ เพราะ “ไทยสร้างไทยคิดเป็น ทำได้ และลงมือทำทันที” 

อย่างไรก็ดี สำหรับพรรคที่ทำนดยบายเกี่ยวกับ Soft Power ของไทยกับมวยไทยและการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างพรรคชาติพัฒนา ภายใต้การนำของ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ควรใช้จุดแข็งของประเทศ คือ เรื่องสินค้าเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และ ศิลปะ เรียกว่า Soft Power (ซอฟต์พาวเวอร์) ของประเทศ หากนำมาต่อยอดสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปและฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ล่าสุด จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รายการ Legend FC “คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน” (Legend Fighting Championships “คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน) โดยความร่วมมือระหว่างเดอะเลเจ้นด์ อารีน่า, เทศบาลนครนครราชสีมา,ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน และพรรคชาติพัฒนา

วัตถุประสงค์ 3 อย่าง 1.ต้องการส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราช การกีฬาทั่วประเทศเพราะถ่ายทอดสดทีวีดิทัล , 2.ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 3.เรื่องสําคัญที่สุดต้องการต่อยอดมวยไทย เพราะว่ามวย MMA  มีมวยไทยเป็นพื้นอยู่แล้ว มวย MMA เป็นมวยที่คนดูทั่วโลก นักมวยที่เป็นนักมวยอาชีพ MMA ร่ำรวย ฉะนั้นมวยไทยเราก็สุดยอดของโลกอยู่แล้ว ทําไมเราจะปั้นนักมวยไทย รวมศิลปะต่อสู้แบบอื่นเข้าไปแล้วรวมเป็นมวยกรงแล้วสร้างมวยไทยสู่มวยโลก

เหนืออื่นใด ผู้เขียนหวังว่าการประมวลความเคลื่อนไหว Soft Power ของไทย จากนักการเมือง พรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อให้เห็นมุมมอง และการปฏิบัติ เนื่องจากพลังอำนาจอ่อนด้าน อาหาร แหล่งท่องเที่ยว มวยไทย สังคม แฟชั่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ ศิลปและวัฒนธรรม ถือเป็นพลังอันมีเสน่ห์ดูดดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งขึ้นอยู่ว่า "ผู้มีอำนาจ" ในบทบาท "นักการเมือง" จะใส่ใจและวางแผนอย่างไรในการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์.

...

บทความที่เกี่ยวข้อง Soft Power ของไทย