มอเตอร์เอ็กซ์โปชูแนวคิด“ยานยนต์ยุคใหม่ฝันไกลที่กลายเป็นจริง"

มอเตอร์เอ็กซ์โปชูแนวคิด“ยานยนต์ยุคใหม่ฝันไกลที่กลายเป็นจริง"

จัดงานครั้งที่ 34 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม

     นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34" เปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้จะใช้แนวคิด ยานยนต์ยุคใหม่ ฝันไกลที่กลายเป็นจริง หรือ “New Age Vehicles … A Distant Dream Come True” เพราะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ความฝันของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงยานยนต์ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมไม่อาจเป็นจริงด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่ยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ เช่น ไม่สามารถผลิตเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ประหยัดเชื้อเพลิง หรือสร้างสรรค์ช่วงล่างที่เกาะถนนทรงตัวดีเยี่ยม แต่ให้ความรู้สึกนิ่มนวลแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนไม่สามารถแก้ปัญหามลพิษจากไอเสียที่ปล่อยออกมา รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากความบกพร่องและความประมาทของผู้ขับ

     “อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามอย่างแข็งขันของวิศวกร ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ทำให้ยานยนต์ยุคใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ฝันไว้ทุกประการ นั่นคือ เป็นยานยนต์ที่ทั้งแรง ประหยัด สะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” นายขวัญชัยกล่าว  

     สำหรับมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34 จะจัดขึ้นที่ อาคาร CHALLENGER IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม