3 นักบินอวกาศจีนกลับถึงโลกอย่างปลอดภัย

3 นักบินอวกาศจีนกลับถึงโลกอย่างปลอดภัย

สามนักบินอวกาศจีนจากยานเสินโจว-13 เดินทางกลับถึงโลกอย่างปลอดภัยเมื่อเช้านี้ หลังใช้ชีวิตในห้วงอวกาศ 183 วัน

สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (China Media Group: CMG) สื่อหลักของจีน รายงานว่า แคปซูลเดินทางกลับ (Re-entry capsule) พร้อมด้วยนักบินอวกาศจีน หรือ Taikonaut แห่งยานอวกาศเสินโจว-13 (Shenzhou-13) ทั้งสามคน ได้แก่ ไจ๋จื้อกัง หวังย่าผิง และ เย่ กวงฟู่ ได้กลับสู่โลกอย่างปลอดภัย ในช่วงเช้าของวันนี้ 16 เมษายน 2565 ณ ฐานลงจอดตงเฟิง เขตปกครองตนเองเน่ยเหมิงกู่ (มองโกเลียใน) ตอนเหนือของจีน

นักบินอวกาศจีนแห่งยานอวกาศเสินโจว-13 ทั้งสามคน ได้ปฏิบัติภารกิจในโครงการสถานีอวกาศจีน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจ 6 เดือน